. Phương pháp lưu giữ an toàn và chiết suất hydro - Bách Khoa - Hóa chất và phụ gia chăn nuôi

Phương pháp lưu giữ an toàn và chiết suất hydro

Ứng dụng

Đăng ngày 03/11/2011

Nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Southern California đã phát triển phương pháp hiệu quả sử dụng hydro như một nguồn nhiên liệu.

Dung 1-breakthrough-20110901222348

Hydro là nhiên liệu ưu việt vì nó có thể dễ dàng chuyển đổi thành điện khi ở trong pin nhiên liệu và vì nó không thải các bon. Hạn chế của hydro là ở dạng khí nên chỉ có thể được lưu giữ trong các thùng cao áp hoặc thùng đông lạnh.

download

Giải pháp có thể là lưu giữ hydro dưới dạng hóa chất an toàn. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra phương pháp giải phóng hydro từ vật liệu hóa học vô hại, đó là hỗn hợp nitơ-bo với ammonia borane, có thể được lưu giữ như một chất rắn ổn định.

Các nhà khoa học đã phát triển hệ thống xúc tác giải phóng đủ hydro từ hỗn hợp lưu giữ để sử dụng hydro làm nguồn nhiên liệu. Ngoài ra, khác với các hệ thống lưu giữ hydro bằng bo và hydrua kim loại, hệ thống mới có không khí ổn định và khả năng tái sử dụng.

Hệ thống mới có trọng lượng nhẹ và có hiệu quả đủ để ứng dụng nhiên liệu cho các chu trình chạy của động cơ đến máy bay cỡ nhỏ.

Nguồn NASATI/Physorg

– Xem thêm: news.bachkhoa.net.vn
+
Gọi lại
Phương pháp lưu giữ an toàn và chiết suất hydro
blank