Hóa chất gốm sứ
Logo Công ty Hóa chất Bách Khoa Bách Khoa
Magnesium Oxide
Magnesium Oxide
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
Magnesium Chloride
Magnesium Chloride
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao