Nhóm đường sữa - Công ty Bách Khoa - Hóa chất, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi