Nhóm phụ gia - Công ty Bách Khoa - Hóa chất, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Các chất phụ gia là những chất không dinh dưỡng được thêm vào thức ăn với nhiều chức năng khác nhau. Thông thường các chất này có hàm lượng thấp dùng để ổn định thức ăn, tạo mùi vị, ngăn ngừa sự phân hủy trong quá trình bảo quản, hoặc để cải thiện sức khỏe tôm cá, dinh dưỡng và chất lượng sản phẩm. Nói cách khác, chất phụ gia làm tăng khả năng sử dụng thức ăn đối với thủy sản nuôi

Dextrose Monohydrate - C6H12O6. H2O - Dextrose monohydrate
C6H12O6. H2O – Dextrose monohydrate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao