Hóa chất dệt nhuộm
Logo Công ty Hóa chất Bách Khoa Bách Khoa
Sodium Percarbonate
Sodium Percarbonate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Caustic Soda Flake 98%
Hot! Caustic Soda Flake 98%
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Caustic Soda Flake 99%
Caustic Soda Flake 99%
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Soda Ash Light
Soda Ash Light
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 40kg/bao
Zinc Sulphate Hepta
Zinc Sulphate Hepta
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Zinc Oxide
Zinc Oxide
Xuất xứ: Malaysia
Qui cách: 25kg/bao
Hydrogen Peroxide 50%
Hydrogen Peroxide 50%
Xuất xứ: Thái Lan
Qui cách: 35kg/can
Acetic Acid Glacial
Acetic Acid Glacial
Xuất xứ: Đài Loan
Qui cách: 30kg/can
Anhydrous Sodium Sulphate
Anhydrous Sodium Sulphate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
Acid Nitric
Acid Nitric
Xuất xứ: Hàn Quốc
Qui cách: 35kg/can
STPP Sodium Tripolyphosphate
STPP Sodium Tripolyphosphate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Ammonium Chloride
Ammonium Chloride
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao