Nhóm Amino Acid - Công ty Bách Khoa - Hóa chất, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Dùng cung cấp protein trong thức ăn chăn nuôi đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống và sản xuất của vật nuôi.

L-Tryptophan 98%
L-Tryptophan
Xuất xứ: Ajinomoto, CJ, Evonik
Qui cách: 10kg/bao, 20kg/bao
L-threonline Aji
L-Threonine
Xuất xứ: Pháp, Trung Quốc
Qui cách: Bao giấy 25kg
L – Lysine CJ
L – Lysine CJ
Xuất xứ: Indonesia
Qui cách: 25kg/bao
L-Lysine Aji
L – Lysine Aj
Xuất xứ: Nhật
Qui cách: 25kg/bao
DL Methionine - DL - Methionine
DL – Methionine
Xuất xứ: Evonik, Sumitomo, CJ,China…
Qui cách: 25kg/bao