Nhóm Amino Acid - Công ty Hóa chất Bách Khoa | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BÁCH KHOA

Dùng cung cấp protein trong thức ăn chăn nuôi đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống và sản xuất của vật nuôi.

l-tryptophan-ajinomoto  - l tryptophan ajinomoto - L-Tryptophan
L-Tryptophan
Xuất xứ: Pháp, Trung Quốc
Qui cách: Bao giấy 10kg
L-Threonine  - l threonine ajinomoto - L-Threonine
L-Threonine
Xuất xứ: Pháp, Trung Quốc
Qui cách: Bao giấy 25kg
L – Lysine CJ  - L Lysine Cj - L – Lysine CJ
L – Lysine CJ
Xuất xứ: Indonesia
Qui cách: 25kg/bao
L – Lysine Aj  - L Lysine - L – Lysine Aj
L – Lysine Aj
Xuất xứ: Nhật
Qui cách: 25kg/bao
DL - Methionine  - DL Methionine - DL – Methionine
DL – Methionine
Xuất xứ: Nhật, Pháp
Qui cách: 25kg/bao