Nhóm Amino Acid
Logo Công ty Hóa chất Bách Khoa Bách Khoa
l-tryptophan-ajinomoto
L-Tryptophan
Xuất xứ: Ajnomoto – France & Evonik
Qui cách: Bao giấy 10kg
L-Threonine
L-Threonine
Xuất xứ: Ajnomoto – France & Ajnomoto – China
Qui cách: Bao giấy 25kg
L – Lysine CJ
L – Lysine CJ
Xuất xứ: Indonesia
Qui cách: 25kg/bao
L – Lysine Aj
L – Lysine Aj
Xuất xứ: Nhật
Qui cách: 25kg/bao
DL - Methionine
DL – Methionine
Xuất xứ: Nhật, Pháp
Qui cách: 25kg/bao