Sản phẩm - Công ty Hóa chất Bách Khoa | Công ty TNHH MTV TM SX BÁCH KHOA
Logo Công ty Hóa chất Bách KhoaBách Khoa
MCP Monocalcium Phosphate
Hot! MCP Monocalcium Phosphate USA
Xuất xứ: Mỹ
Qui cách: 25kg/bao
l-tryptophan-ajinomoto
L-Tryptophan
Xuất xứ: Pháp, Trung Quốc
Qui cách: Bao giấy 10kg
L-Threonine
L-Threonine
Xuất xứ: Pháp, Trung Quốc
Qui cách: Bao giấy 25kg
DCP Dicalcium Phosphate Việt Nam
DCP Dicalcium Phosphate Việt Nam
Xuất xứ: Việt Nam
Qui cách: 50kg/bao
Choline Chloride 60% Corn Cob
Choline Chloride 60% Corn Cob
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25 Kg/ bao
Vitamin C99% (Acid Ascorbic)
Vitamin C 99% (Acid Ascorbic)
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25 kg/thùng
Potassium Iodide - KI
Potassium Iodide – KI
Xuất xứ: Ấn Độ
Qui cách: 25kg/thùng
L – Lysine CJ
L – Lysine CJ
Xuất xứ: Indonesia
Qui cách: 25kg/bao
DCP Dicalcium Phosphate Thế Tường
Hot! DCP Dicalcium Phosphate Thế Tường
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
MCP Monocalcium Phosphate Trung Quốc
Hot! MCP Monocalcium Phosphate Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
DCP Dicalcium phosphate
Hot! DCP Dicalcium Phosphate Lilong
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
MDCP Mono Dicalcium Phosphate
MDCP Mono Dicalcium Phosphate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
DCP Dicalcium Phosphate Thủy Trình
DCP Dicalcium Phosphate Thủy Trình
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
Magnesium Oxide
Magnesium Oxide
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
Chlorine 70% Nippon
Chlorine 70% Nippon
Xuất xứ: Nhật Bản
Qui cách: 45kg/thùng
Chlorine 65% Cá heo
Chlorine 65% Cá heo
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 40kg/thùng
Dextrose monohydrate
Dextrose monohydrate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
L – Lysine Aj
L – Lysine Aj
Xuất xứ: Nhật
Qui cách: 25kg/bao
DL - Methionine
DL – Methionine
Xuất xứ: Nhật, Pháp
Qui cách: 25kg/bao
Sodium Percarbonate
Sodium Percarbonate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Sodium Bicarbonate
Sodium Bicarbonate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Chloramine B hydrate
Chloramine B hydrate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/thùng
Zinc Chloride Taiwan
Zinc Chloride
Xuất xứ: Đài Loan
Qui cách: 25kg/thùng
Acid Phosphoric
Acid Phosphoric
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 35kg/can
Copper Sulphate Pentahydrate
Copper Sulphate Pentahydrate
Xuất xứ: Đài Loan
Qui cách: 25kg/bao
Acid clohydric
Acid clohydric
Xuất xứ: Malaysia
Qui cách: 240kg/phuy
PAC Polyaluminium Chloride
PAC Polyaluminium Chloride
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Caustic Soda Flake 98%
Hot! Caustic Soda Flake 98%
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Caustic Soda Flake 99%
Caustic Soda Flake 99%
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Soda Ash Light
Soda Ash Light
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 40kg/bao
Zinc Sulphate Hepta
Zinc Sulphate Hepta
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Zinc Oxide
Zinc Oxide
Xuất xứ: Malaysia
Qui cách: 25kg/bao
Magnesium Chloride
Magnesium Chloride
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Ferrous Sulphate Heptahydrate
Ferrous Sulphate Heptahydrate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Hydrogen Peroxide 50%
Hydrogen Peroxide 50%
Xuất xứ: Thái Lan
Qui cách: 35kg/can
Acetic Acid Glacial
Acetic Acid Glacial
Xuất xứ: Đài Loan
Qui cách: 30kg/can
Anhydrous Sodium Sulphate
Anhydrous Sodium Sulphate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
Zinc Ingot
Zinc Ingot
Xuất xứ: Hàn Quốc
Qui cách: ~25kgs/tấm
Acid Nitric
Acid Nitric
Xuất xứ: Hàn Quốc
Qui cách: 35kg/can
Acid Citric anhydrous
Acid Citric anhydrous
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Acid Citric Monohydrate
Acid Citric Monohydrate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
STPP Sodium Tripolyphosphate
STPP Sodium Tripolyphosphate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Potassium Permanganate
Potassium Permanganate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/thùng
Bột Xương Thịt
Bột Xương Thịt
Xuất xứ: Ý, Tây Ban Nha
Qui cách: 50kg/bao
Magnesium Sulphate
Hot! Magnesium Sulphate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
KCl – Potassium Chloride – Isarel
Potassium Chloride
Xuất xứ: Isarel
Qui cách: 50kg/bao
Ammonium Chloride
Ammonium Chloride
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao