Copper Sulphate Pentahydrate
CuSO4.5H2O – Copper Sulphate Pentahydrate
Công thức hóa học: CuSO4.5H2O
Xuất xứ: Đài Loan
Qui cách: 25kg/bao
Dùng trong: Thủy sản, Xi mạ, Hóa chất công nghiệp

Giá: Call
Tình trạng: Còn hàng
0/50 ratings

Nhận báo giá Đặt hàng
KCl – Potassium Chloride – Isarel

KCl – Potassium Chloride

Xuất xứ: Belarus, Israel
Qui cách: 50kg/bao
Zinc Oxide ZnO - ZnO - Zinc Oxide

ZnO – Zinc Oxide

Xuất xứ: Malaysia
Qui cách: 25kg/bao
Zinc Sulphate Hepta

ZnSO4.7H2O – Zinc Sulphate Hepta

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Sodium Bicarbonate

NaHCO3 – Sodium Bicarbonate

Xuất xứ: Trung Quốc,Thái Lan
Qui cách: 25kg/bao
Magnesium Oxide - MgO - Magnesium Oxide

MgO – Magnesium Oxide

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
DCP Dicalcium Phosphate Thủy Trình

DCP – Dicalcium phosphate – CaHPO4.2H2O – Thủy Trình

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
MDCP Mono Dicalcium Phosphate

MDCP – Mono Dicalcium Phosphate

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
DCP Dicalcium phosphate

Hot! DCP – Dicalcium phosphate – CaHPO4.2H2O – Lilong

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
MCP Monocalcium Phosphate

Hot! MCP – Monocalcium Phosphate – Trung Quốc

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
DCP Dicalcium Phosphate Thế Tường

Hot! DCP – Dicalcium phosphate – CaHPO4.2H2O – Thế Tường

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
DCP Dicalcium Phosphate Việt Nam

DCP – Dicalcium phosphate – CaHPO4.2H2O – Việt Nam

Xuất xứ: Việt Nam
Qui cách: 50kg/bao
MCP Monocalcium Phosphate

Hot! MCP – Monocalcium Phosphate – USA

Xuất xứ: Mỹ
Qui cách: 25kg/bao
Magnesium sulphate MnSO4

MnSO4.H2O – Manganese Sulphate Monohydrate

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao