Nhóm kháng sinh - Công ty Bách Khoa - Hóa chất, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Sử dụng kháng sinh đúng (đúng liều, đúng thuốc, đúng bệnh và đúng thời gian) được xem là liệu pháp hiệu quả trong việc điều trị các bệnh nhiễm khuẩn, giúp đông vật thủy sản phục hồi lại chức năng sinh lý bình thường và nâng cao tỉ lệ sống