Nhóm chất bảo quản - Công ty Bách Khoa - Hóa chất, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Ngăn ngừa hoặc làm chậm lại sự thối rữa, hư hỏng gây ra do phát triển của các vi sinh vật hay do thay đổi về mặt hóa học.