Ngăn ngừa hoặc làm chậm lại sự thối rữa, hư hỏng gây ra do phát triển của các vi sinh vật hay do thay đổi về mặt hóa học.



+
Gọi lại

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?