Nhóm chất bảo quản - Công ty Hóa chất Bách Khoa | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BÁCH KHOA

Ngăn ngừa hoặc làm chậm lại sự thối rữa, hư hỏng gây ra do phát triển của các vi sinh vật hay do thay đổi về mặt hóa học.