Nhóm nguyên liệu - Công ty Bách Khoa - Hóa chất, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
Bột Xương Thịt - Bột Xương Thịt
Bột Xương Thịt
Xuất xứ: Nam Mỹ, Châu Âu…
Qui cách: Xá trong container hoặc hàng bao