Giúp quá trình tăng trưởng và vững chắc của xương, là thành phần cấu tạo nên chất đạm, chất béo. Đóng vai trò là chất xúc tác cho các hoạt động của enzyme, Góp mặt trong các phản ứng hóa học, Giữ thăng bằng các thể dịch lỏng trong cơ thể vật nuôi.

Magnesium sulphate MnSO4
MnSO4.H2O – Manganese Sulphate Monohydrate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
MCP Monocalcium Phosphate
Hot! MCP – Monocalcium Phosphate – USA
Xuất xứ: Mỹ
Qui cách: 25kg/bao
DCP Dicalcium Phosphate Việt Nam
DCP – Dicalcium phosphate – CaHPO4.2H2O – Việt Nam
Xuất xứ: Việt Nam
Qui cách: 50kg/bao
DCP Dicalcium Phosphate Thế Tường
Hot! DCP – Dicalcium phosphate – CaHPO4.2H2O – Thế Tường
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
MCP Monocalcium Phosphate
Hot! MCP – Monocalcium Phosphate – Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
DCP Dicalcium phosphate
Hot! DCP – Dicalcium phosphate – CaHPO4.2H2O – Lilong
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
MDCP Mono Dicalcium Phosphate
MDCP – Mono Dicalcium Phosphate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
DCP Dicalcium Phosphate Thủy Trình
DCP – Dicalcium phosphate – CaHPO4.2H2O – Thủy Trình
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
blank
MgO – Magnesium Oxide
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
Sodium Bicarbonate
NaHCO3 – Sodium Bicarbonate
Xuất xứ: Trung Quốc,Thái Lan
Qui cách: 25kg/bao
blank
CuSO4.5H2O – Copper Sulphate Pentahydrate
Xuất xứ: Đài Loan
Qui cách: 25kg/bao
Zinc Sulphate Hepta
ZnSO4.7H2O – Zinc Sulphate Hepta
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao


+
Gọi lại

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?