Hóa chất phân bón
Logo Công ty Hóa chất Bách Khoa Bách Khoa
Magnesium Oxide
Magnesium Oxide
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
Zinc Sulphate Hepta
Zinc Sulphate Hepta
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Ferrous Sulphate Heptahydrate
Ferrous Sulphate Heptahydrate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Magnesium Sulphate
Hot! Magnesium Sulphate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
KCl – Potassium Chloride – Isarel
Potassium Chloride
Xuất xứ: Isarel
Qui cách: 50kg/bao
Ammonium Chloride
Ammonium Chloride
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao