Hóa chất công nghiệp
Logo Công ty Hóa chất Bách Khoa Bách Khoa
Magnesium Oxide
Magnesium Oxide
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
Sodium Percarbonate
Sodium Percarbonate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Sodium Bicarbonate
Sodium Bicarbonate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Chloramine B hydrate
Chloramine B hydrate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/thùng
Zinc Chloride Taiwan
Zinc Chloride
Xuất xứ: Đài Loan
Qui cách: 25kg/thùng
Acid Phosphoric
Acid Phosphoric
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 35kg/can
Acid clohydric
Acid clohydric
Xuất xứ: Malaysia
Qui cách: 240kg/phuy
PAC Polyaluminium Chloride
PAC Polyaluminium Chloride
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Caustic Soda Flake 98%
Hot! Caustic Soda Flake 98%
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Caustic Soda Flake 99%
Caustic Soda Flake 99%
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Soda Ash Light
Soda Ash Light
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 40kg/bao
Zinc Oxide
Zinc Oxide
Xuất xứ: Malaysia
Qui cách: 25kg/bao