Hóa chất thực phẩm
Logo Công ty Hóa chất Bách Khoa Bách Khoa
Vitamin C99% (Acid Ascorbic)
Vitamin C99% (Acid Ascorbic)
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25 kg/thùng
Dextrose monohydrate
Dextrose monohydrate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Sodium Bicarbonate
Sodium Bicarbonate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Acid Phosphoric
Acid Phosphoric
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 35kg/can
Acetic Acid Glacial
Acetic Acid Glacial
Xuất xứ: Đài Loan
Qui cách: 30kg/can
Acid Citric anhydrous
Acid Citric anhydrous
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Acid Citric Monohydrate
Acid Citric Monohydrate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
STPP Sodium Tripolyphosphate
STPP Sodium Tripolyphosphate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao