Danh mục một số tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn, bảo quản và vận chuyển hóa chất
Danh mục một số tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn, bảo quản và vận chuyển hóa chất

Đăng ngày 06/11/2013

tcvn - Danh mục một số tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn, bảo quản và vận chuyển hóa chất

TCVN 1058:1978: Hóa chất. Phân nhóm và ký hiệu, mức độ tinh khiết.
Số trang: 9
Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay thế cho: TCVN 1058-71
TCVN 3805:1983: Natri hydroxit kỹ thuật. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản.
Số trang: 6.
Tình trạng: Còn hiệu lực
TCVN 4985-89: Quy phạm vận chuyển an toàn chất phóng xạ.
Số trang: 52.
Tình trạng: Còn hiệu lực
TCVN 4245:1996: Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxy, axetylen.
Số trang: 23.
Tình trạng: Còn hiệu lực. Thay thế cho: TCVN 4245-86
TCVN 6174:1997._ Vật liệu nổ công nghiệp. Yêu cầu an toàn về sản xuất, nghiệm thu và thử nổ…
Số trang: 16.
Tình trạng: Còn hiệu lực.
TCVN 6304:1997: Chai chứa khí đốt hoá lỏng. Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển.
Số trang: 12.
Tình trạng: Còn hiệu lực
TCVN 6484:1999: Khí đốt hoá lỏng (LPG). Xe bồn vận chuyển. Yêu cầu an toàn về thiết kế, chế tạo và sử dụng.
Số trang: 18.
Tình trạng: Còn hiệu lực
TCVN 6485:1999: Khí đốt hoá lỏng (LPG). Nạp khí vào chai có dung tích nước đến 150 lít. Yêu cầu an toàn.
Số trang: 16.
Tình trạng: Còn hiệu lực
TCVN 5507:2002: Hoá chất nguy hiểm. Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển.
Số trang: 41.
Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay thế cho: TCVN 5507:1991.
TCVN 3731:2007: Sản phẩm hoá học dạng lỏng sử dụng trong công nghiệp. Xác định khối lượng riêng ở 20 độ C…
Số trang: 7.
Tình trạng: Còn hiệu lực.
TCVN 6881:2007: Quần áo bảo vệ. Quần áo chống hoá chất. Xác định khả năng chống thẩm thấu chất lỏng và khí của vật liệu làm quần áo bảo vệ.
Số trang: 41.
Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay thế cho: TCVN 6881:2001
TCVN 6691:2007: Quần áo bảo vệ. Quần áo chống hoá chất lỏng. Phương pháp thử độ chống thấm chất lỏng của vật liệu.
Số trang: 12.
Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay thế cho: TCVN 6691:2000.
TCVN 6692:2007: Quần áo bảo vệ. Quần áo chống hoá chất lỏng. Xác định độ chống thấm chất lỏng dưới áp suất của vật liệu làm quần áo bảo vệ.
Số trang: 23.
Tình trạng: Còn hiệu lực. Thay thế cho: TCVN 6692:2000
TCVN 7762:2007: Chai chứa khí. Chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG). Quy trình kiểm tra trước, trong và sau khi nạp.
Số trang: 11.
Tình trạng: Còn hiệu lực
TCVN 2615:2008._ Dung dịch amoniac sử dụng trong công nghiệp. Xác định hàm lượng amoniac. Phương pháp chuẩn độ…
Số trang: 7.
Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay cho: TCVN 2615:1993
TCVN 5530:2010: Thuật ngữ hóa học. Danh pháp các nguyên tố và hợp chất hóa học.
Số trang: 39.
Tình trạng: Còn hiệu lực; Thay thế cho: TCVN 5530:1991.
TCVN 8611:2010: Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Hệ thống thiết bị và lắp đặt. Thiết kế hệ thống trên bờ….
Số trang : 150.
Tình trạng: Còn hiệu lực
TCVN 8613:2010._Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Hệ thống thiết bị và lắp đặt. Quy trình giao nhận sản phẩm
Số trang : 27.
Tình trạng: Còn hiệu lực.
TCVN 8616:2010: Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển….
Số trang : 127.
Tình trạng: Còn hiệu lực
TCVN 8389-3:2010: Khẩu trang y tế. Phần 3: Khẩu trang y tế phòng độc hóa chất
Số trang : 22.
Tình trạng: Còn hiệu lực
TCVN 6223:2011._Cửa hàng khí dầu mỏ hoá lỏng (LGP). Yêu cầu chung về an toàn.
Số trang : 11.
Tình trạng: Còn hiệu lực. Thay cho: TCVN 6223:1996
Nguồn tin: Nilp.vn

  • Chia sẻ Zalo
  • Facebook
  • Đánh giá:
    0/50 ratings