thuốc tím - Công ty Bách Khoa - Hóa chất, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Từ khóa: thuốc tím

Potassium Permanganate - KMnO4 - Potassium Permanganate
KMnO4 – Potassium Permanganate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/thùng
Giá: Call