potassium permanganate
Logo Công ty Hóa chất Bách KhoaBách Khoa
Potassium Permanganate
Potassium Permanganate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/thùng
Giá: Call