Từ khóa: VPBank áp dụng chuẩn Basel II

  • Yêu cầu gọi lại
+
Gọi lại

    Báo giá mới nhất?