phosphate - Công ty Bách Khoa - Hóa chất, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Từ khóa: phosphate

MCP Monocalcium Phosphate
MCP – Monocalcium Phosphate – USA
Xuất xứ: Mỹ
Qui cách: 25kg/bao
Hot! Giá: Call
DCP Dicalcium Phosphate Việt Nam
DCP – Dicalcium phosphate – CaHPO4.2H2O – Việt Nam
Xuất xứ: Việt Nam
Qui cách: 50kg/bao
Giá: Call
DCP Dicalcium Phosphate Thế Tường
DCP – Dicalcium phosphate – CaHPO4.2H2O – Thế Tường
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
Hot! Giá: Call
MCP Monocalcium Phosphate
MCP – Monocalcium Phosphate – Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
Hot! Giá: Call
DCP Dicalcium phosphate
DCP – Dicalcium phosphate – CaHPO4.2H2O – Lilong
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
Hot! Giá: Call
DCP Dicalcium Phosphate Thủy Trình
DCP – Dicalcium phosphate – CaHPO4.2H2O – Thủy Trình
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
Giá: Call