na2co3
Logo Công ty Hóa chất Bách Khoa Bách Khoa
Soda Ash Light
Soda Ash Light
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 40kg/bao
Giá: Call