dextrose
Logo Công ty Hóa chất Bách Khoa Bách Khoa
Dextrose monohydrate
Dextrose monohydrate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Giá: Call