Các cửa hàng tiện lợi tại Nhật không thể mở cửa 24 giờ vì thiếu lao động - Công ty Bách Khoa - Hóa chất, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Từ khóa: Các cửa hàng tiện lợi tại Nhật không thể mở cửa 24 giờ vì thiếu lao động