bachkhoa.net.vn - Công ty Bách Khoa - Hóa chất, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Từ khóa: bachkhoa.net.vn

Dextrose Monohydrate - C6H12O6. H2O - Dextrose monohydrate
C6H12O6. H2O – Dextrose monohydrate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Giá: Call
Caustic Soda Flake 98%
NaOH – Caustic Soda Flake 98%
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Hot! Giá: Call
Caustic Soda Flake 99%
NaOH – Caustic Soda Flake 99%
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Giá: Call
Soda Ash Light Na2CO3
Na2CO3 – Soda Ash Light
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 40kg/bao
Giá: Call
Magnesium Chloride
MgCl2.6H2O – Magnesium Chloride
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Giá: Call
Acetic Acid - CH3COOH - Acetic Acid Glacial
CH3COOH – Acetic Acid Glacial
Xuất xứ: Đài Loan
Qui cách: 30kg/can
Giá: Call
Sodium tripolyphosphate - Na5P3O10 - Sodium Tripolyphosphate (STPP)
Na5P3O10 – Sodium Tripolyphosphate (STPP)
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Giá: Call
Potassium Permanganate - KMnO4 - Potassium Permanganate
KMnO4 – Potassium Permanganate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/thùng
Giá: Call
Magnesium Sulphate - MgSO4.7H2O - Magnesium Sulphate Heptahydrate
MgSO4.7H2O – Magnesium Sulphate Heptahydrate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Hot! Giá: Call
Amonium chloride - NH4Cl - Ammonium Chloride
NH4Cl – Ammonium Chloride
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Giá: Call