Từ khóa: bachkhoa.net.vn

Dextrose monohydrate
C6H12O6. H2O – Dextrose monohydrate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Giá: Call
Caustic Soda Flake 98%
NaOH – Caustic Soda Flake 98%
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Hot! Giá: Call
Magnesium Chloride
MgCl2.6H2O – Magnesium Chloride
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Giá: Call
Na5P3O10 – Sodium Tripolyphosphate (STPP)
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Giá: Call
KMnO4 – Potassium Permanganate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/thùng
Giá: Call
MgSO4.7H2O – Magnesium Sulphate Heptahydrate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Hot! Giá: Call
NH4Cl – Ammonium Chloride
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Giá: Call
  • Yêu cầu gọi lại
+
Gọi lại

    Báo giá mới nhất?