Kết quả tìm kiếm

Potassium Carbonate Unid

K2CO3 – Potassium Carbonate Unid

Xuất xứ: Unid - Hàn Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Soda Ash Dense 3G

Na2CO3 – Soda Ash Dense

Xuất xứ: 3G - Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao, 1.000kg/bao
TCCA 90% -Trichloroisocyanuric Acid

C3Cl3N3O3 – Trichloroisocyanuric Acid (TCCA 90%)

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50 kg/thùng
Sodium Percarbonate Tablet

2Na2CO3.3H2O2 – Sodium Percarbonate Tablet

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25 kg/thùng
Magnesium sulphate MnSO4

MnSO4.H2O – Manganese Sulphate Monohydrate

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
sodium sulphate anhydrous

Na2SO4 – Sodium sulphate anhydrous

Xuất xứ: Trung Quốc, Indonesia
Qui cách: 50 kg/bao, 1.000kg/bao
MCP Monocalcium Phosphate

MCP – Monocalcium Phosphate – USA

Xuất xứ: Mỹ
Qui cách: 25kg/bao
L-Tryptophan 98%

L – Tryptophan

Xuất xứ: Ajinomoto, CJ, Evonik
Qui cách: 10kg/bao, 20kg/bao
L-threonline Aji

L – Threonine

Xuất xứ: Pháp, Trung Quốc
Qui cách: Bao giấy 25kg
DCP Dicalcium Phosphate Việt Nam

DCP – Dicalcium phosphate – CaHPO4.2H2O – Việt Nam

Xuất xứ: Việt Nam
Qui cách: 50kg/bao
Choline Chloride 60% Corn Cob

C5H14ClNO – Choline Chloride 60% Corn Cob

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25 Kg/ bao
Vitamin C99% (Acid Ascorbic)

Vitamin C 99% (Acid Ascorbic)

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25 kg/thùng

KI – Potassium Iodide

Xuất xứ: Ấn Độ
Qui cách: 25kg/thùng
L – Lysine CJ

L – Lysine CJ

Xuất xứ: Indonesia
Qui cách: 25kg/bao
DCP Dicalcium Phosphate Thế Tường

DCP – Dicalcium phosphate – CaHPO4.2H2O – Thế Tường

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
MCP Monocalcium Phosphate

MCP – Monocalcium Phosphate – Trung Quốc

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
DCP Dicalcium phosphate

DCP – Dicalcium phosphate – CaHPO4.2H2O – Lilong

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
MDCP Mono Dicalcium Phosphate

MDCP – Mono Dicalcium Phosphate

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
DCP Dicalcium Phosphate Thủy Trình

DCP – Dicalcium phosphate – CaHPO4.2H2O – Thủy Trình

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao

MgO – Magnesium Oxide

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
Chlorine 70 Nippon

Ca(ClO)2 – Chlorine 70% Nippon

Xuất xứ: Nhật Bản
Qui cách: 45kg/thùng
Chlorine Ca Heo

Ca(ClO)2 – Chlorine 65% Cá heo

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 40kg/thùng
Dextrose monohydrate

C6H12O6. H2O – Dextrose monohydrate

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
L-Lysine Aji

L – Lysine Aj

Xuất xứ: Nhật
Qui cách: 25kg/bao

DL – Methionine

Xuất xứ: Evonik, Sumitomo, CJ,China…
Qui cách: 25kg/bao
Sodium Percarbonate

2Na2CO3.3H2O2 – Sodium Percarbonate (Uncoated)

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Sodium Bicarbonate

NaHCO3 – Sodium Bicarbonate

Xuất xứ: Trung Quốc,Thái Lan
Qui cách: 25kg/bao
Chloramine B hydrate

C6H5ClNNaO2S.H20 -Chloramine B hydrate

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/thùng
Zinc chloride ZnCl2 98%, Đài Loan, 25kg/hộp

ZnCl2 – Zinc chloride Đài Loan

Xuất xứ: Đài Loan
Qui cách: 25kg/thùng

H3PO4 – Acid Phosphoric

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 35kg/can

CuSO4.5H2O – Copper Sulphate Pentahydrate

Xuất xứ: Đài Loan
Qui cách: 25kg/bao

HCl – Acid clohydric

Xuất xứ: Malaysia
Qui cách: 240kg/phuy

Aln(OH)mCl3n-m – Polyaluminium Chloride (PAC)

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Caustic Soda Flake 98%

NaOH – Caustic Soda Flake 98%

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
NaOH – Caustic Soda Flake 99%

NaOH – Caustic Soda Flake 99%

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Soda Ash Light Liên Vận Cảng

Na2CO3 – Soda Ash Light Liên Vận Cảng

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 40kg/bao
Zinc Sulphate Hepta

ZnSO4.7H2O – Zinc Sulphate Hepta

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao

ZnO – Zinc Oxide

Xuất xứ: Malaysia
Qui cách: 25kg/bao
Magnesium Chloride

MgCl2.6H2O – Magnesium Chloride

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao

FeSO4.7H2O – Ferrous Sulphate Heptahydrate

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao

H2O2 – Hydrogen Peroxide 50%

Xuất xứ: Thái Lan
Qui cách: 35kg/can
Acetic Acid Glacial

CH3COOH – Acetic Acid Glacial

Xuất xứ: Đài Loan
Qui cách: 30kg/can

Zn – Zinc Ingot

Xuất xứ: Hàn Quốc
Qui cách: ~25kgs/tấm

HNO3 – Acid Nitric

Xuất xứ: Hàn Quốc
Qui cách: 35kg/can

C6H8O7 – Acid Citric anhydrous

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao

C6H8O7 – Acid Citric Monohydrate

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao

Na5P3O10 – Sodium Tripolyphosphate (STPP)

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao

KMnO4 – Potassium Permanganate

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/thùng

Bột Xương Thịt

Xuất xứ: Nam Mỹ, Châu Âu…
Qui cách: Xá trong container hoặc hàng bao

MgSO4.7H2O – Magnesium Sulphate Heptahydrate

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
KCl – Potassium Chloride – Isarel

KCl – Potassium Chloride

Xuất xứ: Belarus, Israel
Qui cách: 50kg/bao

NH4Cl – Ammonium Chloride

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao


+
Gọi lại

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?