DCP Dicalcium Phosphate Thủy Trình - Công ty Hóa chất Bách Khoa | Công ty TNHH MTV TM SX BÁCH KHOADCP Dicalcium Phosphate Thủy Trình - Công ty Hóa chất Bách Khoa | Công ty TNHH MTV TM SX BÁCH KHOA
DCP Dicalcium Phosphate Thủy Trình
Công thức hóa học: CaHPO4•2H2O
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
Dùng trong: Nuôi trồng thủy sản, Thức ăn gia súc

Giá: Call
Tình trạng: Còn hàng
0/50 ratings

Zinc Sulphate Hepta  - Zinc Sulphate Hepta - Zinc Sulphate Hepta

Zinc Sulphate Hepta

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Copper Sulphate Pentahydrate  - Copper Sulphate - Copper Sulphate Pentahydrate

Copper Sulphate Pentahydrate

Xuất xứ: Đài Loan
Qui cách: 25kg/bao
Sodium Bicarbonate  - Sodium Bicarbonate 1 - Sodium Bicarbonate

Sodium Bicarbonate

Xuất xứ: Trung Quốc,Thái Lan
Qui cách: 25kg/bao
Magnesium Oxide  - Magnesium Oxide - Magnesium Oxide

Magnesium Oxide

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
MDCP Mono Dicalcium Phosphate  - MDCP - MDCP Mono Dicalcium Phosphate

MDCP Mono Dicalcium Phosphate

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
DCP Dicalcium phosphate  - DCP lilong - DCP Dicalcium Phosphate Lilong

Hot! DCP Dicalcium Phosphate Lilong

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
MCP Monocalcium Phosphate  - Monocalcium Phosphate 1 - MCP Monocalcium Phosphate Trung Quốc

Hot! MCP Monocalcium Phosphate Trung Quốc

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
DCP Dicalcium Phosphate Thế Tường  - DCP Shixiang - DCP Dicalcium Phosphate Thế Tường

Hot! DCP Dicalcium Phosphate Thế Tường

Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
DCP Dicalcium Phosphate Việt Nam  - DCP Viet Nam DLC - DCP Dicalcium Phosphate Việt Nam

DCP Dicalcium Phosphate Việt Nam

Xuất xứ: Việt Nam
Qui cách: 50kg/bao
MCP Monocalcium Phosphate  - MCP Monocalcium Phosphate - MCP Monocalcium Phosphate USA

Hot! MCP Monocalcium Phosphate USA

Xuất xứ: Mỹ
Qui cách: 25kg/bao