Hướng dẫn đặt hàng - Công ty Hóa chất Bách Khoa | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BÁCH KHOA

Hướng dẫn đặt hàng

– Quý khách trực tiếp đến công ty để xem, tham khảo, mua hàng trực tiếp hoặc đặt hàng.
– Quý khách gọi điện thoại trực tiếp đến Bách Khoa để đặt hàng theo nhu cầu (số điện thoại có trên website).
– Quý khách có thể đặt hàng qua mail: info@bachkhoa.net.vn hoặc Liên Hệ có trên website.
* Chúng tôi chỉ chấp nhận các đơn đặt hàng được cung cấp đầy đủ các thông tin như tên người đặt hàng, số điện thoại (có thể yêu cầu số điện thoại cố định trong một số trường hợp), địa chỉ để giao hàng.
Trong các trường hợp số lượng thực tế có thể xê dịch lớn hơn, nhỏ hơn số lượng Quý khách đặt hàng, dẫn đến chi phí có thể thay đổi lên hoặc xuống, rất mong Quý khách thông cảm và thanh toán theo thực tế.