Nhóm hóa chất xử lý ao hồ
Logo Công ty Hóa chất Bách Khoa Bách Khoa
Potassium Iodide - KI
Potassium Iodide – KI
Xuất xứ: Ấn Độ
Qui cách: 25kg/thùng
Chlorine 70% Nippon
Chlorine 70% Nippon
Xuất xứ: Nhật Bản
Qui cách: 45kg/thùng
Chlorine 65% Cá heo
Chlorine 65% Cá heo
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 40kg/thùng
Sodium Percarbonate
Sodium Percarbonate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/bao
Chloramine B hydrate
Chloramine B hydrate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 25kg/thùng
Potassium Permanganate
Potassium Permanganate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/thùng