Khoáng chất
Logo Công ty Hóa chất Bách Khoa Bách Khoa
MCP Monocalcium Phosphate
Hot! MCP Monocalcium Phosphate USA
Xuất xứ: Mỹ
Qui cách: 25kg/bao
DCP Dicalcium Phosphate Việt Nam
DCP Dicalcium Phosphate Việt Nam
Xuất xứ: Việt Nam
Qui cách: 50kg/bao
DCP Dicalcium Phosphate Thế Tường
Hot! DCP Dicalcium Phosphate Thế Tường
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
MCP Monocalcium Phosphate Trung Quốc
Hot! MCP Monocalcium Phosphate Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
DCP Dicalcium phosphate
Hot! DCP Dicalcium Phosphate Lilong
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
MDCP Mono Dicalcium Phosphate
MDCP Mono Dicalcium Phosphate
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao
DCP Dicalcium Phosphate Thủy Trình
DCP Dicalcium Phosphate Thủy Trình
Xuất xứ: Trung Quốc
Qui cách: 50kg/bao