Download bảng giá
Logo Công ty Hóa chất Bách Khoa Bách Khoa

Download bảng giá

Link download: file  Bảng giá hóa chất nguyên liệu ngày 08-02-2015 (486k)
(Lưu ý: Đây là giá sản phẩm tham khảo có thể thay đổi. Để có giá mới và tốt nhất cập nhật theo từng thời điểm hoặc có nhu cầu với những mặt hàng hóa chất khác, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng kinh doanh của công ty.).
Hotline: 097.6898.778 liên hệ để biết thêm thông tin

Xem thêm:
file  Bảng giá hóa chất nguyên liệu ngày 05-02-2015
file  Bảng giá hóa chất nguyên liệu ngày 02-02-2015 (Hàng nhập khẩu)
file  Bảng giá hóa chất nguyên liệu ngày 02-02-2015
file  Bảng giá hóa chất nguyên liệu ngày 29-01-2015 (Hàng nhập khẩu)
file  Bảng giá hóa chất nguyên liệu ngày 29-01-2015
file  Bảng giá hóa chất nguyên liệu ngày 26-01-2015
file  Bảng giá hóa chất nguyên liệu ngày 26-01-2015 (Hàng nhập khẩu)
file  Bảng giá hóa chất nguyên liệu ngày 22-01-2015 (Hàng nhập khẩu)
file  Bảng giá hóa chất nguyên liệu ngày 22-01-2015
file  Bảng giá hóa chất nguyên liệu ngày 19-01-2015 (Hàng nhập khẩu)
file  Bảng giá hóa chất nguyên liệu ngày 19-01-2015
file  Bảng giá hóa chất nguyên liệu ngày 07-12-2014
file  Bảng giá hóa chất nguyên liệu ngày 18-11-2014