DAP VINACHEM đặt mục tiêu lợi nhuận quý 4 thận trọngTin thị trường

Đăng ngày 02/11/2022


Trước diễn biến khó lường của thị trường pân bón thế giới trong những tháng cuối năm, Công ty Cổ phần DAP VINACHEM đặt mục tiêu lợi nhuận quý 4/2022 một cách thận trọng.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của DAP VINACHEM đạt 350 tỷ đồng, tăng 120% so với cùng kỳ năm 2021. Ảnh: DDV. 

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của DAP VINACHEM đạt 350 tỷ đồng, tăng 120% so với cùng kỳ năm 2021. Ảnh: DDV. 

Công ty Cổ phần DAP VINACHEM (Mã DDV – UPCoM) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2022 với chỉ tiêu sản lượng DAP sản xuất ở mức 50.000 tấn và sản lượng tiêu thụ khoảng 63.600 tấn.

Theo đó, DAP VINACHEM đặt mục tiêu doanh thu thuần quý 4 ở mức 1.074 tỷ đồng, tăng 46% so với thực hiện trong quý 4/2021 cũng như quý 3 vừa qua và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 35 tỷ đồng, tăng so với mức 33 tỷ so với cùng kỳ, nhưng giảm 42% so với mức đạt được trong quý 3/2022 trước đó.

Việc DAP VINACHEM DDV đặt mục tiêu lợn nhuận quý 4 thận trọng là hoàn toàn đúng đắn bởi những biến động theo xu hướng giảm của thị trường phân bón thế giới, trong đó có phân DAP thời gian qua là nguyên nhân chính dẫn tới kết quả kinh doanh quý 3/2022 của doanh nghiệp này giảm cả doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong quý 3/2022 của DAP VINACHEM đạt 742 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 6% so với quý 3 năm 2021. Trong khi đó, tỷ lệ giảm chi phí vốn lại thấp hơn do nguyên liệu đầu vào tăng mạnh dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 100 tỷ đồng, giảm 14,4% so với cùng kỳ, qua đó đưa biên lợi nhuận gộp của DDV giảm về 13,5%. Trong cơ cấu doanh thu trong quý 3 của DAP VINACHEM, xuất khẩu đạt 548 tỷ đồng, chiếm 74% tổng doanh thu.

Quý 4/2022, DAP VINACHEM đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thận trọng ở mức 35 tỷ đồng. Ảnh: DDV. 

Quý 4/2022, DAP VINACHEM đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thận trọng ở mức 35 tỷ đồng. Ảnh: DDV. 

Cũng trong quý 3, doanh thu tài chính của DAP VINACHEM tăng 170% lên 10 tỷ đồng, chi phí tài chính vẫn chỉ quanh mức 1 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm 23% xuống còn 15 tỷ đồng thì chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 9% lên 34 tỷ đồng.

Kết quả, DAP VINACHEM báo lãi trước thuế quý 3 đạt gần 60 tỷ đồng, lãi sau thuế là 57 tỷ, giảm 16,8%.

Theo cáo cáo của Công ty DAP VINACHEM, doanh thu trong quý 3 giảm do sản lượng tiêu thụ trong quý giảm (đạt 36.600 tấn, giảm 38,8% so với cùng kỳ). Tuy sản lượng bán giảm nhưng giá bán bình quân lại tăng 52% so với cùng kỳ nên dẫn tới doanh thu không giảm nhiều.

Nhờ 2 quý đầu năm kinh doanh khởi sắc, giá phân bón tăng cao hơn nên luỹ kế 9 tháng năm 2022, doanh thu DAP VINACHEM ghi nhận 2.463 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế đạt 371 tỷ đồng (vượt 83% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm). Qua đó, đưa lợi nhuận sau thuế của DDV đạt 350 tỷ đồng, tăng 120% so với số lãi 159 tỷ đồng ghi nhận trong 9 tháng năm 2022.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fdap-vinachem-dat-muc-tieu-loi-nhuan-quy-4-than-trong-d336154.html

+
Gọi lại
DAP VINACHEM đặt mục tiêu lợi nhuận quý 4 thận trọng
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?