Tập đoàn GELEX đạt 1.767 tỷ đồng lợi nhuận trước thuếDoanh nghiệp

Đăng ngày 28/10/2022


Công ty CP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022. Theo đó, trong quý III, doanh thu thuần tăng 16% so với cùng kỳ.

Tập đoàn GELEX trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam 2022

Công ty CP Tập đoàn GELEX hoàn thành 69% kế hoạch

Cụ thể, trong quý III/2022, doanh thu thuần đạt 7.014 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 282 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần quý này có sự đóng góp chính từ mảng thiết bị điện với 3.339 tỷ đồng. Các mảng kinh doanh khác của Tập đoàn GELEX đều có sự tăng trưởng, đóng góp vào cơ cấu doanh thu như sau: mảng vật liệu xây dựng đạt 2.611 tỷ đồng, bất động sản và khu công nghiệp 628 tỷ đồng, năng lượng & nước sạch 362 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn GELEX là 24.729 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.767 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2021, hoàn thành 68% kế hoạch cả năm 2022.

Cơ cấu doanh thu thuần giữa 9T-2021 và 9T-2022.

Cơ cấu doanh thu thuần giữa 9T-2021 và 9T-2022.

Trong đó, lĩnh vực đóng góp chính vào tổng doanh thu thuần vẫn là nhóm sản xuất kinh doanh thiết bị điện, đạt 12.235 tỷ đồng, chiểm tỷ trọng 49%. Sau đó là: vật liệu xây dựng đóng góp 7.124 tỷ đồng, chiếm 29% tỉ trọng; Cho thuê bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp và dịch vụ phụ trợ khác đạt 3.097 tỷ đồng, chiếm 13%; Năng lượng và nước sạch là 1.079 tỷ đồng, chiếm 4%; Bất động sản thương mại ghi nhận 1.011 tỷ đồng, chiếm 4%; doanh thu khác 182 tỷ đồng, chiếm 1%.

Như vậy, tỷ trọng doanh thu của GELEX đang dần cân bằng hơn giữa hai lĩnh vực hoạt động cốt lõi là công nghiệp điện (thiết bị điện và phát điện) và hạ tầng (khu công nghiệp, bất động sản, vật liệu xây dựng, nước sạch)…

Có thể thấy, tính đến hết quý III trong các lĩnh vực hoạt động, chỉ có mảng thiết bị điện là giảm doanh thu 7% so với cùng kỳ. Điều này được dự báo trước do Công ty Dây đồng Việt Nam CFT, công ty con chiếm tỷ trọng doanh thu tương đối lớn trong nhóm thiết bị điện tạm dừng sản xuất để di dời nhà máy trong 6 tháng đầu năm 2022.

Trong khi đó, các mảng hoạt động khác đều tăng trưởng mạnh về doanh thu trong 9 tháng đầu năm 2022. Nhóm vật liệu xây dựng với các sản phẩm như kính tiết kiệm năng lượng, thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát, vật liệu không nung… thương hiệu Viglacera tăng trưởng doanh thu 103% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực cho thuê khu công nghiệp và dịch vụ khu công nghiệp của Viglacera cũng tăng trưởng ấn tượng, đạt doanh thu 3.097 tỷ đồng, tăng 128% so với cùng kỳ. Ngoài ra, doanh thu từ bất động sản thương mại và các khu nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân quanh các khu công nghiệp của Viglacera cũng tăng trưởng mạnh 212% về doanh thu so với cùng kỳ, đạt 1.011 tỷ đồng sau 9 tháng.

Các số liệu cho thấy, việc hợp nhất Viglacera là chủ trương đầu tư đúng đắn của Tập đoàn GELEX khi vừa giảm phụ thuộc vào mảng thiết bị điện, vừa cải thiện biên lợi nhuận gộp khi tăng tỷ trọng doanh thu tại nhóm cho thuê khu công nghiệp, bất động sản, vật liệu xây dựng. Biên lợi nhuận gộp của Tập đoàn GELEX 9 tháng đầu năm đã cải thiện đáng kể đạt 21% so với mức 15% cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận gộp đạt 5.147 tỷ đồng tăng 80% so với cùng kỳ.

Hệ số nợ và khả năng thanh toán của Tập đoàn GELEX có chiều hướng tích cực.

Hệ số nợ và khả năng thanh toán của Tập đoàn GELEX có chiều hướng tích cực.

Trước những biến động mạnh của thị trường, bên cạnh doanh thu và lợi nhuận gộp tăng trưởng, 9 tháng đầu năm Tập đoàn GELEX cũng ghi nhận tăng các chi phí như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính…

Nợ phải trả giảm mạnh 19% còn 32.961 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính giảm 20% còn 17.624 tỷ đồng. Với việc chủ động giảm các khoản phải trả và nợ vay, tập đoàn GELEX sẽ cắt giảm được chi phí tài chính trong bối cảnh lãi suất đang có xu hướng tăng. Các hệ số nợ và khả năng thanh toán đã cho thấy tình hình tài chính của Tập đoàn GELEX tích cực và lành mạnh hơn.

Năm 2022, GELEX đặt kế hoạch 36.000 tỷ đồng doanh thu và 2.618 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng trưởng ở mức cao lần lượt 26% và 27% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, kết thúc 9 tháng, GELEX đã hoàn thành 69% kế hoạch doanh thu và 68% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho cả năm.

Mới đây, GELEX lọt Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam do Vietnam Report xếp hạng. Trong TOP 500 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam 2022, GELEX xếp thứ hạng 73, tăng 23 bậc so với năm 2021. Xét riêng trong nhóm Doanh nghiệp tư nhân tại Top 50, GELEX đứng thứ 35, tăng 16 bậc so với năm 2021.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Ftap-doan-gelex-dat-1767-ty-dong-loi-nhuan-truoc-thue-d335775.html

+
Gọi lại
Tập đoàn GELEX đạt 1.767 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế…
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?