Agribank Bình Định tròn vai ‘bà đỡ’ của tam nôngDoanh nghiệp

Đăng ngày 03/10/2022


Trong những năm qua, Agribank Bình Định không ngừng đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 55/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ưu tiên hướng đến tam nông

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng yếu trên thị trường tín dụng  nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (Nghị định 55) của Chính phủ, trong những năm qua, Agribank Chi nhánh Bình Định (Agribank Bình Định) tập trung cung ứng vốn và dịch vụ ngân hàng vào lĩnh vực truyền thống là “tam nông” và các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ.

Empty

Cán bộ Agribank Bình Định trên vườn chè Gò Loi (huyện Hoài Ân, Bình Định).

Qua đó, Agirbank Bình Định đã góp sức cùng toàn hệ thống thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân; góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, ổn định các vấn đề kinh tế, xã hội ở khu vực nông thôn.

Theo ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Agribank Bình Định, những năm qua, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong lĩnh vực “tam nông”, Agribank Bình Định đã chủ động tham mưu, phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội tại địa phương triển khai mạnh mẽ, kịp thời chương trình cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ; đồng thời chỉ đạo các chi nhánh trực thuộc triển khai Nghị định 55 đến tất cả cán bộ viên chức của đơn vị, nhất là đội ngũ làm công tác tín dụng; đồng thời phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, hội đoàn thể tại địa phương, tranh thủ tạo được sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh.

“Với hệ thống lan tỏa rộng từ thành thị đến nông thôn, năm 2021 Agribank Bình Định đã huy động được 20.199 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2020; tổng dư nợ cho vay đạt 12.358 tỷ đồng, tăng 10,6%. Tính đến thời điểm 30/6/2022, doanh số cho vay của Agribank Bình Định đạt 7.760 tỷ đồng, dư nợ 10.633 tỷ đồng, tăng 552 tỷ đồng so với cùng kỳ, tỷ lệ tăng 5,2% so đầu năm, chiếm tỷ trọng 81% tổng dư nợ cho vay.

Empty

Cán bộ Agribank Bình Định Hướng dẫn khách hàng sử dụng E-Mobile Banking để phòng, chống dịch Covid-19 tại Cảng cá Đề Gi (huyện Phù Cát, Bình Định).

Trong đó, dư nợ cho vay chủ yếu tập trung vào ngành nông nghiệp và các hoạt động có liên quan, khoản dư nợ này chiếm tỷ trọng 29,7%; thu mua, tiêu thụ nông, lâm, thủy hải sản chiếm tỷ trọng 55,8%; lĩnh vực lâm nghiệp và các hoạt động dịch vụ có liên quan chiếm tỷ trọng 4%; lĩnh vực khai thác, nuôi trồng thủy sản chiếm tỷ trọng 3,93%… Với đa dạng những sản phẩm dịch vụ, Agribank Bình Định tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu năm 2022 huy động vốn tăng 10% so với năm 2021 và tổng dư nợ cho vay tăng 10%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%”, ông Nguyễn Xuân Hùng cho hay.

Thực hiện “văn hóa Agribank” trong giao dịch

Năm 2021, Agribank Bình Định đã nỗ lực thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch, vừa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, gặt hái được nhiều thành tích. Bên cạnh đó, các chế độ, chính sách, công tác chăm lo, đảm bảo đời sống người lao động được Agribank quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ được quan tâm, chú trọng; công tác thi đua khen thưởng được thực hiện hiệu quả, tạo động lực cho các tập thể, các nhân trong đơn vị thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những kết quả trên đã thể hiện quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của Ban Giám đốc cùng tập thể cán bộ viên chức, người lao động của Agribank Bình Định.

Theo ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Agribank Bình Định, đơn vị này chú trọng thực hiện “văn hóa Agribank” trong công tác giao dịch, chăm sóc khách hàng; xây dựng và phát động các phong trào thi đua hiệu quả nhằm khuyến khích cá nhân, đơn vị có thành tích tốt trong hoạt động kinh doanh cũng như các phong trào của Công đoàn, Đoàn Thanh niên; giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ.

Empty

Cán bộ Agribank huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) kiểm tra vốn vay của khách hàng.

Trong năm 2022, Agribank Bình Định tiếp tục thi đua, đoàn kết phát huy trí tuệ, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh trong năm, hướng đến mục tiêu đảm bảo đời sống cho cán bộ viên chức, người lao động toàn cơ quan.

“Đầu năm 2022, Công đoàn cơ sở Agribank Bình Định ký kết giao ước thi đua năm 2022. Theo đó, Agribank Bình Định quyết tâm khắc phục những khó khăn, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022”, bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Agribank Bình Định, chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Agribank Bình Định: “Trong hoạt động, Agribank Bình Định liên kết chặt chẽ với Hội Phụ nữ tỉnh trong công tác cho vay. Hội Phụ nữ tỉnh Bình Định đã chủ động phối hợp với Agribank Bình Định triển khai Kế hoạch phối hợp đến các cấp Hội và các Chi nhánh của Agribank trong toàn tỉnh. Đến nay, đã có 7/11 huyện/thị/thành phố triển khai hệ thống Tổ vay vốn nhằm tạo ra kênh dẫn vốn, giúp người dân phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước thoát nghèo và có cơ hội làm giàu.

Mô hình Tổ vay vốn đã góp phần tạo điều kiện cho các hộ gia đình và cá nhân tiếp cận vốn một cách thuận lợi và có hiệu quả. Có thể khẳng định, sự phối hợp chỉ đạo của các hội đoàn thể và ngân hàng trong thực hiện thoả thuận liên ngành đã cụ thể hoá Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ bằng cách duy trì hoạt động tổ vay vốn thể hiện một hướng đi đúng, hiệu quả và đã được hội viên đồng tình, ủng hộ”.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fagribank-binh-dinh-tron-vai-ba-do-cua-tam-nong-d333765.html

+
Gọi lại
Agribank Bình Định tròn vai ‘bà đỡ’ của tam nông
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?