DAP Đình Vũ lợi nhuận 6 tháng 2022 đạt 293 tỷ đồngDoanh nghiệp

Đăng ngày 29/08/2022


Công ty Cổ phần DAP VINACHEM (DAP Đình Vũ) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 lãi sau thuế 156 tỷ đồng, qua đó giúp lợi nhuận bán niên đạt 295 tỷ đồng.

Quý 1/2022 vừa qua, DAP Đình Vũ ghi nhận doanh thu thuần đạt 863 tỷ đồng.

Quý 1/2022 vừa qua, DAP Đình Vũ ghi nhận doanh thu thuần đạt 863 tỷ đồng.

Sau thành công trong quý 1/2022, doanh thu của DAP Đình Vũ quý 2/2022 đạt 858 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động kinh doanh phân bón DAP chiếm tới 99% tổng doanh thu.

Doanh thu của DAP Đình Vũ tăng chủ yếu nhờ giá phân bón neo ở mức cao. Báo cáo ghi nhận giá bán bình quân đã trừ chiết khấu trong quý 2 vừa qua đạt 20,12 triệu đồng/tấn, tăng 96% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, giá vốn hàng bán chỉ tăng 5,1% nhờ công ty tiết giảm chi phí vốn và chi phí nguyên vật liệu đầu vào có giá rẻ đã làm giảm giá thành.

Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt mức tăng trưởng 91% lên 182 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng tăng từ 12,9% quý 2 năm ngoái lên 21,2%.

Giá bán bình quân đã trừ chiết khấu của mặt hàng phân bón DAP trong quý 2 của DAP VINACHEM tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ.

Giá bán bình quân đã trừ chiết khấu của mặt hàng phân bón DAP trong quý 2 của DAP VINACHEM tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ.

Ngoài ra, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm mạnh nhờ giảm chi phí uỷ thác xuất khẩu và hoàn nhập dự phòng (hơn 25,5 tỷ đồng), nên quý 2 DAP Đình Vũ lãi trước thuế 165 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 156 tỷ đồng, tăng 186% so với số lãi gần 55 tỷ đồng đạt được trong quý 2/2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, DAP Đình Vũ đạt doanh thu 1.721 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ. Nhờ giá bán tăng, chi phí vốn giảm dẫn tới lợi nhuận gộp đạt gấp đôi cùng kỳ, lên 365 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh khiến lợi nhuận trước thuế đạt gần 311 tỷ đồng, vượt 53% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 293 tỷ đồng, tăng gấp 3,2 lần số lãi 90 tỷ đồng đạt được nửa đầu năm ngoái.

Quý 1/2022 vừa qua, DAP Đình Vũ ghi nhận doanh thu thuần đạt 863 tỷ đồng, tăng 36,5% so với cùng kỳ.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fdap-dinh-vu-loi-nhuan-6-thang-2022-dat-293-ty-dong-d328147.html

+
Gọi lại
DAP Đình Vũ lợi nhuận 6 tháng 2022 đạt 293 tỷ đồng
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?