Chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi An Trạch đảm bảo sản xuấtỨng dụng

Đăng ngày 11/08/2022


Trên hệ thống thuỷ lợi An Trạch, trong tuần tới chất lượng nước tốt đảm bảo sản xuất nông nghiệp, độ mặn tại các vị trí đều giảm so với tuần trước.

Đây là nhận định của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tại bản tin dự báo chất lượng nước ngày 11/8. Theo đó, kết quả quan trắc chất lượng nước trên hệ thống Vu Gia – Thu Bồn ngày 10/8 phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2022 tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng gồm 10 điểm quan trắc và 13 chỉ tiêu phân tích nước cho thấy, tại thời điểm quan trắc độ mặn ở các vị trí cầu Thuận Phước (TV1), cầu Hoà Xuân (TV2) giảm so với tuần trước, các vị trí trạm bơm đều không bị nhiễm mặn. Đối với chất lượng nước các chỉ tiêu quan trắc tại các vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép để cấp nước tưới.

Hiện nay, lúa hè thu trên địa bàn đang trong giai đoạn làm đòng. Hệ thống thủy lợi An Trạch đang vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt. Theo kết quả tính toán của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, chất lượng nước ở các điểm quan trắc đều tốt, đảm bảo yêu cầu chất lượng nước tưới cho nông nghiệp. Dự báo từ ngày 12- 18/8 độ mặn tại các vị trí đều giảm so với tuần trước. Tại vị trí các trạm bơm tiếp tục không bị nhiễm mặn.

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước trên hế thống thuỷ lợi An Trạch.

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước trên hế thống thuỷ lợi An Trạch.

“Hiện nay, lúa hè thu đang trong giai đoạn làm đòng, do đó trong quá trình vận hành hệ thống thuỷ lợi An Trạch các đơn vị liên quan như Sở NN-PTNT các địa phương, các công ty thuỷ lợi cần theo dõi diễn biến xâm nhập mặn, chất lượng nước để chủ động điều chỉnh các giải pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả nhằm cấp nước cho cây trồng vụ hè thu.

Bên cạnh đó cần quản lý chặt chẽ nguồn nước và đảm bảo tưới cho các diện tích trong hệ thống; chỉ đạo các đơn vị theo dõi diễn biến mực nước, bám sát lịch thủy triều, lịch vận hành xả nước của các nhà máy thủy điện cũng như diễn biến xâm nhập mặn để đưa ra phương án vận hành đảm bảo cấp nước an toàn cho vụ hè thu.

Ngoài ra, các cơ quan liên quan cần liên tục cập nhật, thông tin thường xuyên về tình hình xâm nhập mặn để chủ động điều chỉnh các giải pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả; hướng dẫn thực hiện các biện pháp giảm mặn, tưới tiết kiệm để giảm thiểu thiệt hại do mặn gây ra. Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Trung và Tây Nguyên sẽ quan trắc thường xuyên và đưa ra những khuyến cáo kịp thời nhằm có phương án ứng phó trong trường hợp xấu.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fchat-luong-nuoc-tren-he-thong-thuy-loi-an-trach-dam-bao-cho-san-xuat-d329695.html

+
Gọi lại
Chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi An Trạch đảm b…
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?