6 tháng đầu năm 2022 đồng lòng, đoàn kết vượt khó khăn, thách thứcDoanh nghiệp

Đăng ngày 28/08/2022


Nhờ đồng lòng, đoàn kết và chỉ đạo hiệu quả, 6 tháng đầu năm 2022 Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đạt kết quả khả quan, tạo đà cho cả năm 2022.

Ông Lê Thanh Hưng - Tổng Giám đốc VRG.

Ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc VRG.

Năm 2022 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức, nhất là đối với lĩnh vực cao su (ngành nghề kinh doanh chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất Tập đoàn) do giá bán mủ tới nay đã có những tín hiệu không ổn định về giá bán và tiêu thụ; sản phẩm gỗ và công nghiệp cao su tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh gay gắt; việc phát triển khu công nghiệp chưa thuận lợi về cơ chế thuê đất, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; dịch bệnh Covid-19 vẫn tiềm ẩn rủi ro; cuộc chiến thương mại, tiền tệ giữa các nước lớn, đặc biệt là xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina đã tạo ra một cuộc khủng hoảng lớn, giá dầu, lạm phát tăng cao, chi phí sản xuất tăng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Cả hệ thống chính trị của VRG đã đoàn kết, đồng lòng và chỉ đạo có hiệu quả.

Cả hệ thống chính trị của VRG đã đoàn kết, đồng lòng và chỉ đạo có hiệu quả.

Trước những khó khăn này, cả hệ thống chính trị của Tập đoàn đã đoàn kết, đồng lòng và chỉ đạo có hiệu quả. Theo VRG, dù kế hoạch năm 2022 khó có thể thực hiện đạt một số chỉ tiêu do những biến động, khó khăn khách quan và cần được xem xét điều chỉnh, nhưng nhìn chung tình hình sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn 6 tháng qua vẫn được duy trì ổn định. Cụ thể:

So với cùng kỳ năm trước, sản lượng cao su khai thác tăng 11,9% (hay 13.842 tấn); doanh thu và lợi nhuận hợp nhất trước thuế lần lượt đạt 11.823 tỷ đồng (102,4%) và 2.923 tỷ đồng (113,8%). Tập đoàn cũng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tất cả các nội dung trong chương trình nghị sự được Đại hội đồng biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Tập thể VRG tiếp tục đoàn kết, phát huy thế mạnh, tạo đà tốt cho việc thực hiện kế hoạch cả năm 2022.

Tập thể VRG tiếp tục đoàn kết, phát huy thế mạnh, tạo đà tốt cho việc thực hiện kế hoạch cả năm 2022.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Tập đoàn tiếp tục phát huy các giải pháp đã thực hiện có hiệu quả; Quản lý chặt chẽ để hạn chế việc tăng giá thành do biến động giá cả; Tăng cường công tác thu mua để tăng doanh thu; Dự báo thị trường kịp thời để có giải pháp linh hoạt về tiêu thụ, tồn kho, khách hàng, giá bán; Tiếp tục thực hiện chính sách tiết giảm đầu tư; Tiếp tục triển khai kế hoạch khai thác tiềm năng hiện có, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; Tiếp tục thực hiện chứng chỉ quốc gia và quốc tế về quản lý rừng cao su bền vững;

Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 – 2025”; Triển khai Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp của các đơn vị thành viên; Tiếp tục và tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện đúng chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật.

Tập đoàn cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp tới cơ quan quản lý, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và những năm tiếp theo.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fvrg-6-thang-dau-nam-2022-dong-long-doan-ket-vuot-kho-khan-thach-thuc-d329214.html

+
Gọi lại
6 tháng đầu năm 2022 đồng lòng, đoàn kết vượt khó khăn, t…
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?