Công ty Bảo hiểm Agribank họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022Tin thị trường

Đăng ngày 17/06/2022


Sáng 17/6, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Bảo hiểm Agribank) tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ông Phạm Đức Tuấn (giữa) thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ảnh: Minh Phúc.

Ông Phạm Đức Tuấn (giữa) thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ảnh: Minh Phúc.

Theo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, dịch bệnh, tập thể lãnh đạo và toàn thể người lao động trong toàn công ty phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cùng nhau khắc phục khó khăn, đưa hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm Agribank ổn định, an toàn, hiệu quả, hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra.

Năm 2021 là năm thứ 6 liên tiếp ABIC được xếp nhóm 1A theo khung tiêu chuẩn tại Thông tư 195 của Bộ Tài chính (nhóm có thứ hạng cao nhất trong ngành bảo hiểm). Về doanh thu bán hàng, năm 2021, Công ty đạt mức tăng trưởng 2% so với năm 2020. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.957 tỷ đồng, tăng trưởng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 340,8 tỷ đồng, hoàn thành 113,6% kế hoạch Hội đồng quản trị giao.

Ông Nguyễn Tiến Hải (bên trái hàng đầu) trúng cử thành viên Hội đồng quản trị; ông Dương Văn Thành (bên phải hàng đầu) được bầu vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp giai đoạn 2022 - 2027. Ảnh: Minh Phúc.

Ông Nguyễn Tiến Hải (bên trái hàng đầu) trúng cử thành viên Hội đồng quản trị; ông Dương Văn Thành (bên phải hàng đầu) được bầu vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp giai đoạn 2022 – 2027. Ảnh: Minh Phúc.

Trong năm 2022, Bảo hiểm Agribank phấn đấu đạt chỉ tiêu doanh thu kinh doanh bảo hiểm vượt mức 2.000 tỷ đồng, tăng trưởng đáng kể so năm 2021; lợi nhuận trước thuế phấn đấu tối thiểu trên 300 tỷ đồng; chi trả cổ tức lên đến 20%/cổ phần.

Để đạt được mục tiêu trên, nhóm giải pháp Bảo hiểm Agribank đưa ra là: Mở rộng mạng lưới kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng; chú trọng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm; phát triển các sản phẩm trọng tâm về bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tiền, bảo hiểm chủ thẻ và bảo hiểm tài sản, cháy nổ; Dành nguồn lực hợp lý để phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt là tập trung triển khai thí điểm sản phẩm bảo hiểm trâu, bò dành cho các hộ sản xuất vay vốn qua Agribank tại các địa bàn đã được tái bảo hiểm cấp vốn…

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ảnh: Minh Phúc.

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ảnh: Minh Phúc.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm Agribank sẽ tiếp tục xây dựng mạng lưới chi nhánh và nhân sự; xây dựng kế hoạch hành động và tăng cường công tác truyền thông truyền tải thông điệp, định vị hình ảnh theo chủ đề Bảo hiểm Agribank là doanh nghiệp “trách nhiệm” và “chia sẻ” trong nhận thức của công chúng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 cũng đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027. Căn cứ theo kết quả kiểm phiếu, danh sách thành viên trúng cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông: Phạm Đức Tuấn, Nguyễn Tiến Hải, Lê Hồng Quân, Đỗ Minh Hoàng và Trần Anh Tuấn. Thành viên trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông: Trương Đình Cánh, Dương Văn Thành, Nguyễn Ngọc Kiên.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ảnh: Minh Phúc.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ảnh: Minh Phúc.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang dần phục hồi và thích nghi với trạng thái bình thường mới, tập thể Lãnh đạo và toàn thể người lao động trong toàn Công ty luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cùng khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 và cố gắng phấn đấu cho mục tiêu 2021 – 2025, xây dựng Bảo hiểm Agribank có vị thế xứng đáng trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fbao-hiem-agibank-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022-d325705.html

+
Gọi lại
Công ty Bảo hiểm Agribank họp Đại hội đồng cổ đông thư…
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?