Chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch đảm bảo sản xuất nông nghiệpỨng dụng

Đăng ngày 29/06/2022


Các chỉ số chất lượng nước tại hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch đều đảm bảo, tuy nhiên tại một số vị trí cần kiểm tra trước khi vận hành, tránh tình trạng ô nhiễm.

Đây là khuyến cáo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tại bản tin ngày ngày 26/5/2022 về giám sát chất lượng nước trên hồ Tả Trạch và khu vực hạ du, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp cho khu vực tỉnh Thừa Thiên – Huế năm 2022.

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước tại hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch.

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước tại hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch.

Theo đó, các mẫu quan trắc chất lượng nước tại hệ thống Tả Trạch gồm 19 điểm quan trắc và 13 chỉ tiêu phân tích nước cho thấy, chất lượng nước tại tất cả các vị trí quan trắc đều đảm bảo yêu cầu cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, (chỉ số WQI đảm bảo cho cấp nước nông nghiệp), chỉ riêng các vị trí Nhà máy dệt Thuỷ Dương (TV3) có chỉ tiêu PO4 3- vượt 1,1 lần giới hạn cho phép; chợ An Cựu (VT4) có 4 chỉ tiêu gồm: PO4 3- vượt 2,12 lần giới hạn cho phép, BOD5 vượt 1,9 lần giới hạn cho phép, COD vượt 1,73 lần giới hạn cho phép, NH4 + vượt 1,28 lần giới hạn cho phép; cống Phú Cam (VT5) có 3 chỉ tiêu gồm: PO4 3- vượt 1,37 lần giới hạn cho phép, BOD5 vượt 1,45 lần giới hạn cho phép, COD vượt 1,33 lần giới hạn cho phép.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên cho biết, lúa trong khu vực hiện tại một số nơi đã thu hoạch xong, một số khác thì đang trong giai đoạn thu hoạch, hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch được vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt. Các cơ quan chức năng trước khi vận hành các trạm bơm ở gần Nhà máy dệt Thuỷ Dương, chợ An Cựu, cống Phú Cam và một số vị trí gần các nhà máy cần lưu ý quan sát kỹ để tránh tình trạng ô nhiễm.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fchat-luong-nuoc-tren-he-thong-thuy-loi-ta-trach-dam-bao-san-xuat-nong-nghiep-d326425.html

+
Gọi lại
Chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch đảm…
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?