Chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch đảm bảo sản xuất nông nghiệpỨng dụng

Đăng ngày 15/06/2022


Các chỉ số chất lượng nước tại hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch đều đảm bảo, tuy nhiên tại một số vị trí cần kiểm tra trước khi vận hành, tránh tình trạng ô nhiễm.

Đây là khuyến cáo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tại bản tin ngày ngày 9/6 về giám sát chất lượng nước trên hồ Tả Trạch và khu vực hạ du, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp cho khu vực tỉnh Thừa Thiên – Huế năm 2022.

 Lấy mẫu phân tích chất lượng nước tại hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch.

 Lấy mẫu phân tích chất lượng nước tại hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch.

Theo đó, các mẫu quan trắc chất lượng nước tại hệ thống Tả Trạch gồm 19 điểm quan trắc và 13 chỉ tiêu phân tích nước cho thấy, chất lượng nước tại tất cả các vị trí quan trắc đều đảm bảo yêu cầu cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, (chỉ số WQI đảm bảo cho cấp nước nông nghiệp), riêng vị trí Chợ An Cựu (VT4) có chất lượng nước trung bình (chỉ số WQI<75) có các chỉ tiêu PO4 3-, BOD5, COD, NH4+ vượt giới hạn cho phép, cống Phú Cam (VT5) có 2 chỉ tiêu BOD5, COD vượt giới hạn cho phép, khu công nghiệp Phú Bài (VT19) có 1 chỉ tiêu PO4 3- vượt giới hạn cho phép.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên cho biết, lúa vụ đông xuân trong khu vực hiện đã thu hoạch xong, hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch được vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt. Do vậy các trạm bơm ở gần chợ An Cựu, công Phú Cam, khu công nghiệp Phú Bài và một số vị trí gần các nhà máy cần lưu ý quan sát kỹ trước lúc vận hành để tránh tình trạng ô nhiễm.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fchat-luong-nuoc-tren-he-thong-thuy-loi-ta-trach-dam-bao-san-xuat-nong-nghiep-d325572.html

+
Gọi lại
Chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch đảm…
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?