Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của PV GAS LPGTin thị trường

Đăng ngày 06/05/2022


Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 tại tòa nhà Viện Dầu Khí, Cầu Giấy, Hà Nội.

Lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam tặng hoa chúc mừng Trưởng ban Kiểm soát.

Lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam tặng hoa chúc mừng Trưởng ban Kiểm soát.

Ngày 27/4/2022, tại tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, công tác nhân sự và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Tham dự Đại hội về phía Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) có sự tham dự của ông Triệu Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT Tổng Công ty, ông Phạm Đăng Nam – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty và đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tổng công ty.

Về phía PV GAS LPG, có ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT); ông Nguyễn Hải Long – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cũng như các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các phòng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Đặc biệt có sự tham dự của các cổ đông và người đại diện cổ đông, hiện nắm giữ 19.667.431cổ phần, tương ứng 53,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tại Đại hội, PV GAS LPG đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm năm 2022; Tờ trình phương án lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình Quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và Tờ trình bầu nhân sự tham gia BKS Công ty.

Báo cáo với cổ đông tại Đại hội, lãnh đạo PV GAS LPG đã nhấn mạnh: Mặc dù gặp nhiều bất lợi trong năm 2021, đặc biệt là tác động tiêu cực kéo dài của đại dịch COVID-19, nhưng Ban Lãnh đạo PV GAS LPG và toàn thể CBCNV Công ty xác định tập trung “Đổi mới” và “Hành động” nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong toàn bộ các hoạt động của đơn vị, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh, tận dụng tốt các cơ hội, triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, cùng với sự hỗ trợ tích cực từ Tổng công ty, các đơn vị trong ngành,… PV GAS LPG đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 được ĐHĐCĐ giao. Có nhiều điểm sáng, đáng ghi nhận trong hoạt động SXKD của PV GAS LPG trong năm 2021: Các hệ thống trạm chiết nạp LPG, các tổng kho tàng trữ LPG vận hành an toàn và hiệu quả; Hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu; Giá trị cổ phiếu PVG tăng cao.

Đại hội giành thời gian để các cổ đông và lãnh đạo PV GAS LPG thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan. Phần lớn các ý kiến xoay quanh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch gia tăng lợi nhuận trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và tái cơ cấu Công ty trong giai đoạn tới. Trong phần giải trình với các cổ đông, Ban lãnh đạo PV GAS LPG khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến của cổ đông, nỗ lực phấn đấu để phát triển bền vững sản phẩm mang thương hiệu PETROVIETNAM GAS, trở thành đơn vị kinh doanh LPG hàng đầu trên toàn quốc.

Lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam chúc mừng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV GAS LPG thành công tốt đẹp.

Lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam chúc mừng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV GAS LPG thành công tốt đẹp.

Sau khi trao đổi, thảo luận, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PV GAS LPG đã thông qua các nội dung được trình tại Đại hội. Trong đó, đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 là 03%/vốn điều lệ.

Về công tác nhân sự, ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu bà Trần Thị Kim Phượng giữ chức Kiểm soát viên và bà Trần Thị Kim Phượng được Ban Kiểm soát bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty. Đại hội đã chứng kiến Ban lãnh đạo PV GAS LPG thay mặt Đại hội tặng hoa chúc mừng bà Trần Thị Kim Phượng.

Cũng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PV GAS LPG, đại diện cổ đông lớn của PV GAS LPG là Tổng Công ty Khí Việt Nam, ông Triệu Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT Tổng Công ty đã có những đánh giá cao, cũng như ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV của PV GAS LPG trong năm 2021. Để hoàn thành kế hoạch năm 2022, ông Triệu Quốc Tuấn đề nghị  PV GAS LPG chú trọng vào các vấn đề sau: Quyết liệt triển khai tái cơ cấu mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh của đơn vị, xây dựng các giải pháp, chiến lược cụ thể để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo Chiến lược phát triển tới năm 2025, định hướng tới năm 2035 do HĐQT Tổng Công ty phê duyệt; Triển khai thực hiện Chiến lược bán lẻ LPG dân dụng giai đoạn 2021-2025 cùng Tổng Công ty, mục tiêu đến năm 2025 chiếm lĩnh 21,2% thị phần LPG dân dụng toàn quốc; Nhanh chóng phát triển hệ thống kênh phân phối bán lẻ đặc biệt tại thị trường phía Nam, đồng thời chú trọng phát triển cơ sở vật chất về kho, trạm… cho thị trường miền Nam; Khai thác tối đa hiệu quả các kho chứa, trạm chiết LPG của công ty đồng thời triển khai các dịch vụ cho thuê hạ tầng, thuê kho đối với các tài sản chưa có nhu cầu sử dụng. Tổng Công ty với vai trò là cổ đông lớn cam kết sẽ đảm bảo ổn định nguồn hàng LPG, luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ PV GAS LPG trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cũng như các năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Hải Long – Giám đốc Công ty PV GAS LPG thay mặt tập thể người lao động, Ban lãnh đạo PV GAS LPG gửi lời cảm ơn đến Tổng Công ty Khí Việt Nam, các khách hàng, đối tác và đặc biệt là quý vị cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành với PV GAS LPG trong những năm qua và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của PV GAS cùng các vị cổ đông trên chặng đường phát triển trong những năm tiếp theo. PV GAS LPG nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện các nội dung, ý kiến chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Khí Việt Nam, những ý kiến góp ý của quý cổ đông để PVGAS LPG hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên PV GAS LPG đã kết thúc thành công tốt đẹp trong không khí tin tưởng thể hiện niềm tin vào mục tiêu và nỗ lực đưa PV GAS LPG trở thành đơn vị kinh doanh bán lẻ LPG có thị phần lớn nhất trên toàn quốc với thương hiệu chủ đạo là PETROVIETNAM GAS cũng như gia tăng lợi ích cho các cổ đông và nhà đầu tư.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fdai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2022-cua-pv-gas-lpg-d322151.html

+
Gọi lại
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của PV GAS LPG
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?