Chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch đảm bảo sản xuất nông nghiệpỨng dụng

Đăng ngày 27/05/2022


Các chỉ số chất lượng nước tại hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch đều đảm bảo, tuy nhiên tại một số vị trí kiểm tra kỹ trước khi vận hành tránh tình trạng ô nhiễm.

Đây khuyến cáo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tại bản tin ngày 26/5 về giám sát chất lượng nước trên hồ Tả Trạch và khu vực hạ du, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp cho khu vực tỉnh Thừa Thiên – Huế năm 2022.

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước trên hệ thống Tả Trạch.

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước trên hệ thống Tả Trạch.

Theo đó, các mẫu quan trắc chất lượng nước tại hệ thống Tả Trạch gồm 19 điểm quan trắc và 13 chỉ tiêu phân tích nước cho thấy, chất lượng nước tại tất cả các vị trí quan trắc đều đảm bảo yêu cầu cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, riêng các vị trí Nhà máy dệt Thủy Dương (VT3) có chỉ tiêu PO4 3- bị ô nhiễm; chợ An Cựu (VT4) có 4 chỉ tiêu bị ô nhiễm gồm PO4 3- , BOD5, COD, NH4 +; cống Phú Cam (VT5) có 3 chỉ tiêu bị ô nhiễm PO4 3- , BOD5, COD vượt giới hạn cho phép; chỉ số WQI (đánh giá theo hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam) đảm bảo cho cấp nước nông nghiệp.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên khuyến cáo, lúa trong khu vực hiện tại một số nơi đã thu hoạch xong, một số khác đang trong giai đoạn thu hoạch, các địa phương khi tiến hành lấy nước vào ruộng tại các vị trí trạm bơm ở gần Nhà máy dệt Thủy Dương, chợ An Cựu, cống Phú Cam cần giảm thiểu ô nhiễm nước để đáp ứng yêu cầu cấp nước cho Sản xuất nông nghiệp.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fchat-luong-nuoc-tren-he-thong-thuy-loi-ta-trach-dam-bao-san-xuat-nong-nghiep-d324025.html

+
Gọi lại
Chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch đảm…
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?