Chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch đảm bảo sản xuất nông nghiệpỨng dụng

Đăng ngày 05/05/2022


Các chỉ số chất lượng nước tại hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch đều đảm bảo, tuy nhiên tại một số vị trí kiểm tra kỹ trước khi vận hành tránh tình trạng ô nhiễm.

Đây khuyến cáo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tại bản tin ngày 5/5 về giám sát chất lượng nước trên hồ Tả Trạch và khu vực hạ du, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp cho khu vực tỉnh Thừa Thiên – Huế năm 2022.

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch.

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch.

Theo đó, các mẫu quan trắc chất lượng nước tại hệ thống Tả Trạch gồm 19 điểm và 13 chỉ tiêu phân tích nước cho thấy, chất lượng nước tại tất cả các vị trí quan trắc đều đảm bảo yêu cầu cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. Riêng các vị trí Nhà máy dệt Thủy Dương (VT3), chợ An Cựu (VT4), cống Phú Cam (VT5) có chỉ tiêu PO43- vượt giới hạn cho phép lần lượt 1,28 lần; 1,74 lần và 1,99 lần, chỉ số WQI (đánh giá theo hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam) đảm bảo cho cấp nước nông nghiệp.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên khuyến cáo, lúa trong khu vực hiện tại trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, có một số nơi đã thu hoạch xong lúa trong khu vực hiện đang trong giai đoạn lên cây con, các địa phương đang tiến hành lấy nước vào ruộng và bón phân, chuẩn bị cho cây lúa bước vào giai đoạn trổ đòng. Các trạm bơm ở gần Nhà máy dệt Thủy Dương, chợ An Cựu, cống Phú Cam và một số vị trí gần các nhà máy cần lưu ý quan sát kỹ trước lúc vận hành để tránh tình trạng ô nhiễm.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fchat-luong-nuoc-tren-he-thong-thuy-loi-ta-trach-dam-bao-cho-san-xuat-d322186.html

+
Gọi lại
Chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch đảm…
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?