Bán đấu giá và bàn giao thành công 02 tàu khảo sát địa chấnDoanh nghiệp

Đăng ngày 04/05/2022


Việc bàn giao thành công 02 tàu Bình Minh 02 và CGG Amadeus là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình giải thể PTSC CGGV…

Tàu CGG Amadeus đang được các tàu kéo khỏi khu neo đậu tại Cảng PTSC Supply Base.

Tàu CGG Amadeus đang được các tàu kéo khỏi khu neo đậu tại Cảng PTSC Supply Base.

Thực hiện chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn năm 2006-2015, định hướng đến năm 2025 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như để chủ động trong hoạt động thăm dò dầu khí ở các vùng biển và thềm lục địa, đặc biệt là những vùng biển nước sâu xa bờ và nhạy cảm, đồng thời tiến tới làm chủ công nghệ để tự quản lý, vận hành tàu thu nổ địa chấn hai chiều/ba chiều (2D/3D), phù hợp với xu hướng phát triển chung của ngành công nghiệp dầu khí thế giới và đặc thù triển khai hoạt động tìm kiếm, thăm dò trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam, năm 2011 Tổng công ty PTSC đã cùng Công ty CGGVeritas Services Holding B.V (CGGV, nay đổi tên thành CGG Holding B.V.) ký kết Hợp đồng Liên doanh về việc thành lập Công ty TNHH Khảo sát Địa Vật lý PTSC CGGV (PTSC CGGV) với tỷ lệ vốn góp của PTSC là 51% và CGGV là 49%. Tài sản của PTSC CGGV là 02 tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 và CGG Amadeus.

Trong quá trình hoạt động, tàu Bình Minh 02 và tàu CGG Amadeus đã được PTSC CGGV quản lý, khai thác và thực hiện thành công nhiều dự án thu nổ địa chấn cho các khách hàng ở trong và ngoài nước, đồng thời phối hợp với các đơn vị của Quân chủng Hải Quân, Cảnh sát biển để tham gia đảm bảo an ninh biển đảo, khẳng định chủ quyền, lãnh thổ của Việt Nam, bảo mật thông tin tài nguyên quốc gia, đáp ứng các yêu cầu cấp thiết của Chính phủ khi cần triển khai công tác khảo sát tại các khu vực ngoài khơi Việt Nam (bao gồm những khu vực phức tạp và nhạy cảm).

Tuy nhiên do giá dầu suy giảm từ năm 2014 và duy trì mức rất thấp trong thời gian dài khiến các nhà thầu tạm dừng và giãn các hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, PTSC CGGV đã gặp nhiều khó khăn, thua lỗ, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Do đó, theo đề nghị của Đối tác CGGV về việc yêu cầu chấm dứt sớm Hợp đồng Liên doanh và giải thể công ty, được sự chấp thuận của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty PTSC về việc chấm dứt hoạt động công ty bằng hình thức giải thể, PTSC CGGV đã và đang triển khai thực hiện các công việc liên quan để đáp ứng các điều kiện giải thể công ty theo quy định hiện hành.

Một trong những nhiệm vụ chính của tiến trình giải thể công ty là tổ chức bán đấu giá 02 tàu Bình Minh 02 và CGG Amadeus. Sau quá trình tổ chức bán đấu giá, ngày 01/04/2022 vừa qua, PTSC CGGV đã bàn giao thành công 02 tàu Bình Minh 02 và CGG Amadeus cho người trúng đấu giá.

Việc bàn giao thành công 02 tàu Bình Minh 02 và CGG Amadeus là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình giải thể PTSC CGGV, tạo điều kiện và cơ sở để PTSC CGGV triển khai các công việc liên quan tiếp theo nhằm sớm hoàn thành việc giải thể công ty.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fptsc-ban-dau-gia-va-ban-giao-thanh-cong-02-tau-khao-sat-dia-chan-d322066.html

+
Gọi lại
Bán đấu giá và bàn giao thành công 02 tàu khảo sát địa ch…
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?