Chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch tốtỨng dụng

Đăng ngày 10/03/2022


Các chỉ số chất lượng nước tại hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch đều đảm bảo, tuy nhiên tại một số vị trí cần kiểm tra độ mặn trước khi vận hành các trạm bơm.

Đây nhận định của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tại bản tin ngày 10/3 về giám sát chất lượng nước trên hồ Tả Trạch và khu vực hạ du, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp cho khu vực tỉnh Thừa Thiên – Huế năm 2022.

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch.

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch.

Theo đó, các mẫu quan trắc chất lượng nước tại hệ thống Tả Trạch gồm 19 điểm quan trắc và 13 chỉ tiêu phân tích nước cho thấy, chất lượng nước tại tất cả các vị trí quan trắc đều đảm bảo yêu cầu cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, riêng các vị trí cống Phú Cam (VT5), Trạm bơm Thủy Phù (VT13) có chỉ tiêu PO43- vượt giới hạn cho phép nhưng không đáng kể, chỉ số WQI (đánh giá theo hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam) đảm bảo cho cấp nước nông nghiệp.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên khuyến cáo, lúa trong khu vực hiện đang trong giai đoạn lên cây con, các địa phương đang tiến hành lấy nước vào ruộng và bón phân, chuẩn bị cho cây lúa bước vào giai đoạn trổ đòng. Tại thời điểm lấy mẫu, Cống Quan (VT17) mở 2 cửa xả nước nên độ mặn ở hạ lưu xấp xỉ 0 ‰, đơn vị quản lý cần lưu ý kiểm tra độ mặn trước khi vận hành các trạm bơm phía đầm Cầu Hai lúc đóng cống vì có thể độ mặn sẽ tăng đột ngột, ảnh hưởng đến cây lúa.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fchat-luong-nuoc-tren-he-thong-thuy-loi-ta-trach-tot-d317621.html

+
Gọi lại
Chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch tốt…
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?