Chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi An Trạch tốtỨng dụng

Đăng ngày 10/03/2022


Trên hệ thống thủy lợi An Trạch, chất lượng nước tốt, không bị nhiễm mặn đảm bảo cung cấp cho sản xuất nông nghiệp.

Đây là nhận định củaViện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tại bản tin dự báo chất lượng nước ngày 3/3. Theo đó, kết quả quan trắc chất lượng nước trên hệ thống Vu Gia – Thu Bồn ngày 2/3 phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2022 tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng gồm 10 điểm quan trắc và 13 chỉ tiêu phân tích nước cho thấy, tại thời điểm quan trắc ở các vị trí đều không bị nhiễm mặn. Đối với chất lượng nước các chỉ tiêu quan trắc tại các vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép để cấp nước tưới.

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi An Trạch.

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi An Trạch.

Hiện nay, trên địa bàn lúa đang trong giai đoạn sinh trưởng đẻ nhánh. Hệ thống thủy lợi An Trạch đang vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt. Theo kết quả tính toán của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, chất lượng nước ở các điểm quan trắc đều khá tốt, đảm bảo yêu cầu chất lượng nước tưới cho nông nghiệp. Dự báo từ ngày 4 – 10/3 độ mặn trên các sông tiếp tục ở mức thấp, tại vị trí các trạm bơm đều không bị nhiễm mặn.

“Mặc dù chất lượng nước tốt và không bị nhiễm mặn nhưng trong quá trình vận hành hệ thống An Trạch các đơn vị liên quan như Sở NN-PTNT các địa phương, các công ty thủy lợi theo dõi diễn biến xâm nhập mặn, chất lượng nước để chủ động điều chỉnh các giải pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả nhằm cấp nước cho cây trồng.

Đồng thời quản lý chặt chẽ nguồn nước và đảm bảo tưới cho các diện tích trong hệ thống; chỉ đạo các đơn vị theo dõi diễn biến mực nước, bám sát lịch thủy triều, lịch vận hành xả nước của các nhà máy thủy điện cũng như diễn biến xâm nhập mặn để đưa ra phương án vận hành đảm bảo cấp nước an toàn cho vụ đông xuân”, Viện Khoa học thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên khuyến cáo.

An Trạch là hệ thống thủy lợi liên tỉnh thuộc lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, bao gồm bốn đập dâng (An Trạch trên sông Yên, Bàu Nít trên sông Bàu Sấu, Hà Thanh trên sông Quá Giáng và Thanh Quýt trên sông La Thọ) và 10 trạm bơm điện phục vụ tưới cho 9.700ha đất của 2 tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và cấp nước sinh hoạt với lưu lượng 350.000 m3/ngày đêm.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fnuoc-tren-he-thong-thuy-loi-an-trach-dat-chat-luong-tot-d317100.html

+
Gọi lại
Chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi An Trạch tốt
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?