Chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi An Trạch không bị nhiễm mặnỨng dụng

Đăng ngày 24/03/2022


Chất lượng nước thuộc hệ thống thuỷ lợi An Trạch hiện nay tốt, không bị nhiễm mặn đảm bảo cung cấp cho sản xuất nông nghiệp.

Đây là nhận định của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tại bản tin dự báo chất lượng nước ngày 24/3. Theo đó, kết quả quan trắc chất lượng nước trên hệ thống Vu Gia – Thu Bồn ngày 23/3 phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2022 tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, gồm 10 điểm quan trắc và 13 chỉ tiêu phân tích nước cho thấy, tại thời điểm quan trắc ở các vị trí đều không bị nhiễm mặn. Đối với chất lượng nước các chỉ tiêu quan trắc tại các vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép để cấp nước tưới.

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi An Trạch.

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi An Trạch.

Hiện nay, lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng đang trong giai đoạn trổ bông. Hệ thống thủy lợi An Trạch đang vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt. Theo kết quả tính toán của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, chất lượng nước ở các điểm quan trắc đều khá tốt, đảm bảo yêu cầu chất lượng nước tưới cho nông nghiệp. Dự báo từ ngày 25 – 31/3 độ mặn trên các sông tiếp tục ở mức thấp, tại vị trí các trạm bơm đều không bị nhiễm mặn.

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Trung và Tây Nguyên khuyến cáo: Dù chất lượng nước tốt và không bị nhiễm mặn nhưng trong quá trình vận hành hệ thống An Trạch các đơn vị liên quan như  Sở NN-PTNT các địa phương, các công ty thuỷ  lợi theo dõi diễn biến xâm nhập mặn, chất lượng nước để chủ động điều chỉnh các giải pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả nhằm cấp nước cho cây trồng.

Hiện cây lúa đang trong giai đoạn trổ bông, cần phải cung cấp đủ nước để tăng năng suất. Do đó các đơn vị chức năng cần quản lý chặt chẽ nguồn nước và đảm bảo tưới cho các diện tích trong hệ thống; chỉ đạo các đơn vị theo dõi diễn biến mực nước,bám sát lịch thủy triều, lịch vận hành xả nước của các nhà máy thủy điện cũng như diễn biến xâm nhập mặn để đưa ra phương án vận hành các trạm bơm hợp lý để đảm bảo cấp nước an toàn cho vụ đông xuân. Đồng thời vận hành các đập dâng theo quy định tại khoản 1, Điều 26 của QTVH 1865/2019/QĐ-TTg nhằm đảm bảo mực nước yêu cầu vận hành các trạm bơm trong hệ thống.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fchat-luong-nuoc-he-thong-thuy-loi-an-trach-khong-bi-nhiem-man-d318879.html

+
Gọi lại
Chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi An Trạch không b…
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?