Chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch đảm bảo sản xuấtỨng dụng

Đăng ngày 25/02/2022


Đây nhận định của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tại bản tin giám sát chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Theo bản tin giám sát chất lượng nước hồ Tả Trạch và khu vực hạ du, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp cho khu vực tỉnh Thừa Thiên – Huế năm 2022 của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên ngày 24/2 tình hình thời tiết nắng nhẹ, nhiệt độ mát.

Đối với các mẫu quan trắc chất lượng nước tại hệ thống Tả Trạch gồm 19 điểm quan trắc và 13 chỉ tiêu phân tích nước cho thấy, chất lượng nước tại tất cả các vị trí quan trắc đều đảm bảo yêu cầu cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.

Riêng các vị trí Nhà máy dệt Thủy Dương (VT3), chợ An Cựu (VT4), khu công nghiệp Phú Bài (VT19) có 02 chỉ tiêu PO43- và NO2- vượt giới hạn cho phép tương ứng với 1,26; 1,22; 1,18 lần và 1,18; 1,04; 1,12 lần, Cống Phú Cam (VT5) có 01 chỉ tiêu NO2- vượt giới hạn cho phép 1,08 lần; Đập dâng Cam Thu (VT18) có 1 chỉ tiêu PO43- vượt giới hạn cho phép 1,12 lần.

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch.

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên khuyến cáo, hiện nay lúa trong khu vực đang trong giai đoạn đẻ nhánh, lên cây con. Do đó, trong quá trình lấy nước từ các vị trí trên để cấp nước cho sản xuất nông nghiệp ngành chức năng và các đơn vị cần có các biện pháp xử lý để giảm thiểu ô nhiễm, đồng thời cần có biện pháp giám sát chặt chẽ nguồn nước xả thải từ các nhà máy, khu công nghiệp, nước thải sinh hoạt, chăn nuôi để hạn chế ô nhiễm nguồn nước.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fchat-luong-nuoc-tren-he-thong-thuy-loi-ta-trach-dam-bao-san-xuat-nong-nghiep-d316521.html

+
Gọi lại
Chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi Tả Trạch đảm…
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?