Công ty cao su Dầu Tiếng vừa sản xuất kinh doanh, vừa chống dịch hiệu quảTin thị trường

Đăng ngày 20/01/2022


Bình Dương Năm 2021, Công ty TNHH-MTV Cao su Dầu Tiếng vừa sản xuất kinh doanh, vừa chống dịch Covid-19 hiệu quả, giúp tăng lợi nhuận cho đơn vị và tăng thu nhập cho người lao động.

Trong năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn tác động trực tiếp đến tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (DRC), ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận và tác động đến đời sống của công nhân lao động; đặc biệt, là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng Công ty vẫn giữ vững truyền thống đoàn kết, sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ lãnh đạo, quản lý từ Công ty đến cơ sở; chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trao Huân chương Lao Động Hạng Ba cho ông Ngô Thành Nguyên, cán bộ thi đua Phòng tổ chức lao động tiền lương.

Trao Huân chương Lao Động Hạng Ba cho ông Ngô Thành Nguyên, cán bộ thi đua Phòng tổ chức lao động tiền lương.

Công ty luôn nỗ lực đảm bảo mục tiêu kép “vừa phát triển sản xuất kinh doanh, vừa phòng, chống dịch hiệu quả”, “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và nộp cấp trên; chăm lo tốt đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động; cán bộ, công nhân lao động đồng thuận, tin tưởng vào sự phát triển bền vững của đơn vị.

Trao Bằng khen của Thủ tướng cho 7 cá nhân.

Trao Bằng khen của Thủ tướng cho 7 cá nhân.

Công ty đã thực hiện mua mủ tiểu điền vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, hỗ trợ tốt cho các hộ tiểu điền, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, góp phần tăng lợi nhuận cho Công ty, tăng thu nhập cho người lao động.

Công ty đã chủ động trong thực hiện chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất theo chiến lược phát triển giai đoạn 2021 2030; tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; các công ty cổ phần (công ty con và công ty liên kết) đã thực hiện tốt nhiệm vụ và hoạt động ổn định theo chủ trương và kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Quốc Việt - Tổng Giám đốc, đại diện Công ty cao su Dầu Tiếng nhận Cờ Bộ LĐTBXH và Cúp, Giấy chứng nhận ASEAN về ATVSLĐ.

Ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng Giám đốc, đại diện Công ty cao su Dầu Tiếng nhận Cờ Bộ LĐTBXH và Cúp, Giấy chứng nhận ASEAN về ATVSLĐ.

Song song đó, công tác cán bộ được chú trọng, thực hiện chặt chẽ, có tầm nhìn đã góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty trong giai đoạn hiện nay.

Về khai thác mủ cao su năm 2021: Kế hoạch Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao 26.750 tấn, Công ty thực hiện đạt 26.777 tấn (100,10%), năng suất bình quân 1,69 tấn/ha/năm. Cao su chế biến trên 38.334 tấn (107,08%), tiêu thụ đạt trên 36.628 tấn (102,32%).

Tổng doanh thu của Công ty đạt trên 1.791 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế trên 295 tỷ đồng. Các khoản nộp ngân sách trên 145 tỷ đồng. Các khoản nộp Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trên 138 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đạt 10,64 triệu đồng/người/tháng (đạt 125,18% so với Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2021).

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc, đại diện Công ty cao su Dầu Tiếng nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc, đại diện Công ty cao su Dầu Tiếng nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Dương.

Giữ vững truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, phát huy những thành tích đạt được trong nhiều năm qua, tập thể cán bộ, công nhân lao động Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đoàn kết, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2022.

Trong đó, phấn đấu năm 2022 khai thác 28.500 tấn mủ cao su, mua mủ tiểu điền 10.000 tấn, chế biến 38.190 tấn, tiêu thụ 36.500 tấn (trong đó xuất khẩu 23.725 tấn), tổng doanh thu dự kiến trên 2.206 tỷ đồng.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fcong-ty-cao-su-dau-tieng-vua-san-xuat-kinh-doanh-vua-chong-dich-hieu-qua-d313941.html

+
Gọi lại
Công ty cao su Dầu Tiếng vừa sản xuất kinh doanh, vừa chống …
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?