Moody’s tiếp tục duy trì định hạng của BIDV ở mức cao, triển vọng tích cựcDoanh nghiệp

Đăng ngày 18/12/2021


các định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành của BIDV thuộc nhóm các ngân hàng có định hạng tín nhiệm cao nhất tại thị trường Việt Nam.

BIDV luôn được các tổ chức quốc tế đánh giá cao mức độ tín nhiệm

BIDV luôn được các tổ chức quốc tế đánh giá cao mức độ tín nhiệm

Mới đây, tổ chức định hạng tín nhiệm Moody’s đã hoàn thành việc rà soát định hạng tín nhiệm định kỳ cho BIDV. Theo bản đánh giá của Moody’s, các định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành của BIDV được duy trì.

Moody’s đánh giá BIDV có những cải thiện về chất lượng tài sản thông qua việc xử lý các tài sản có vấn đề và tăng tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro trong những năm gần đây. Khả năng huy động và thanh khoản là điểm mạnh của Ngân hàng với hệ thống mạng lưới rộng lớn và quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt Nam.

Chi tiết định hạng như sau:

  • Định hạng tiền gửi dài hạn: Ba3
  • Định hạng nhà phát hành dài hạn: Ba3
  • Triển vọng: Tích cực

Năm 2021 là năm thứ 16 liên tiếp BIDV mời Moody’s thực hiện định hạng tín nhiệm và BIDV cũng là ngân hàng Việt Nam đi tiên phong trong lĩnh vực này. Việc mời tổ chức quốc tế có uy tín thực hiện định hạng tín nhiệm quốc tế cho BIDV đã góp phần khẳng định cam kết minh bạch hóa và thực hiện chiến lược áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất vào hoạt động kinh doanh của BIDV.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fmoodys-tiep-tuc-duy-tri-dinh-hang-cua-bidv-o-muc-cao-trien-vong-tich-cuc-d310923.html

+
Gọi lại
Moody’s tiếp tục duy trì định hạng của BIDV ở mức cao, tr…
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?