Đóng điện thành công công trình ‘Nâng công suất TBA 500kV Nhà Bè’Tin thị trường

Đăng ngày 17/12/2021


Vào lúc 00h59 ngày 15/12/2021, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công công trình Nâng công suất TBA 500kV Nhà bè

Dự án nâng công suất TBA 500kV Nhà Bè do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án. Công ty Truyền tải điện 4 là đơn vị quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Dự án có quy mô Nâng công suất MBA 500kV (AT7) từ 600MVA lên 900MVA.

Dự án có quy mô Nâng công suất MBA 500kV (AT7) từ 600MVA lên 900MVA.

Việc hoàn thành dự án giúp đảm bảo cung cấp điện cho phụ tải và đáp ứng nhu cầu, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội cho Thành Phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận. Giảm tải cho các máy biến áp 500/220kV tại các trạm biến áp 500kV Nhà Bè và giảm tải cho các đường dây 220kV trong khu vực. Tăng cường tính liên kết, an toàn, ổn định và linh hoạt trong vận hành hệ thống điện khu vực miền Nam, nâng cao độ tin cậy an toàn cung cấp điện và góp phần đảm bảo tiêu chí N-1.

Dự án có quy mô Nâng công suất MBA 500kV (AT7) từ 600MVA lên 900MVA.

Dự án có quy mô Nâng công suất MBA 500kV (AT7) từ 600MVA lên 900MVA.

Phù hợp với Đề án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020, có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016. Đặc biệt góp phần phát triển kinh tế khu vực phía nam TP. Hồ Chí Minh (các khu dân cư mới, các khu công nghiệp mới và cảng vụ khu vực)

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fdong-dien-thanh-cong-cong-trinh-nang-cong-suat-tba-500kv-nha-be-d310920.html

+
Gọi lại
Đóng điện thành công công trình ‘Nâng công suất TBA 500k…
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?